Bygga nytt hus

Boverket tror på fortsatt nedgång i bostadsbyggandet

Boverkets indikatorer visar på fortsatt minskning av bostadsbyggandet. Totalt bedömer myndigheten att 22 800 bostäder påbörjas i år och att det nästa år minskar till 22 000.

– Antalet påbörjade bostäder är betydligt lägre än vad som skulle behövas med hänsyn till befolkningsutvecklingen, säger Hans-Åke Palmgren som är analytiker på Boverket.

De menar att befolkningen de kommande åren ökar med cirka 80 000 personer per år och att bostadsbyggandet därför långt ifrån räcker till. Framför allt är det byggandet av hus som minskat, men även bostads- och hyresrättsbyggandet går ner. Dock tror Boverket att hyresrättsdelen enbart är en tillfällig svacka.

– Det går dock inte att bedöma hur länge det osäkra konjunkturläget varar. Vi vet inte heller om det kommer att bli sämre innan det blir bättre. Bostadsbyggandet ökar troligen inte väsentligt förrän konjunkturläget har blivit mer stabilt. Om det blir en utdragen lågkonjunktur kan en återhämtning av bostadsbyggandet försvåras, säger Hans-Åke Palmgren.