Britter får 59 000 kr i bidrag för att installera värmepump

Hushåll i Storbritannien erbjuds 5 000 pund för att köpa värmepump, ett led i landets arbete med att nå klimatmålen.

Storbritannien har låga siffror när det kommer till hur många husägare som låtit installera en värmepump i sitt hem. För att motivera fler att inhandla och montera en, och på så vis nå de uppsatta klimatmålen, erbjuder man nu hushållen 5 000 pund för att göra så. Det motsvarar drygt 59 000 kronor.

Uppvärmning står för 14 procent av landets utsläpp av koldioxid. Eftersom värmepumpar betraktas som det bästa alternativet för att minska klimatavtrycket så gör regeringen nu denna satsningen. Landet vill nå 0 i koldioxidutsläpp senast år 2050.

Enligt CNN kostar en värmepump mellan 7 000-11 000 pund i Storbritannien. Bidraget täcker därmed i snitt lite mer än hälften av inköpskostnaden.

Förutom att det anses vara ett bra steg för miljön, lär det även glädja landets tillverkare, återförsäljare och installatörer av värmepumpar.