Bostadsbrist i 83 % av kommunerna

Bostadsläget har förbättrats i kommunerna men är fortfarande ansträngt.

Boverket undersöker varje år kommunernas bostadsbrist. I år svarar 240 kommuner att de upplever bostadsbrist, vilket motsvarar 83 procent. Främst saknas det hyresrätter.

- Kommunerna i storstadsregionerna och större högskolekommuner uppger alla underskott på bostäder, skriver Boverket.

Förra året var läget dock marginellt värre, då var det 243 kommuner som angav bostadsbrist.

De kommuner som i år uppger att de har balans på bostadsmarknaden är främst mindre kommuner med lite färre invånare. Endast 4 kommuner svarar att de har ett överskott på bostäder.