Bygga nytt hus

ARN: Götenehus bör åtgärda det bristfälliga grovköket

Ett grovkök fick skador som skulle kosta 130 000 kronor att åtgärda, men hustillverkaren och försäkringsbolaget skyllde på varandra. Nu får Götenehus bakläxa.

Huset byggdes 2009 i Helsingborg, skadan uppdagades 2018.

Huset byggdes 2009 i Helsingborg, skadan uppdagades 2018. Foto: Google Maps.

När en husägare i Helsingborg förra året upptäckte en vattenläcka i grovköket konstaterade försäkringsbolaget att konstruktionen inte följde gällande byggregler, och att skadan därför var ett garantiärende. Hustillverkaren Götenehus ville dock inte stå för vare sig ett fullständigt åtgärdande av skadan eller betalning för att någon annan skulle göra det. Istället sade de till husägaren att de kunde tänka sig kompensera denna med 10 000 kronor samt genomföra vissa reparationsåtgärder.

Husägaren talade med sitt försäkringsbolag som förklarade att grovköket inte kommer att kunna försäkras om det inte byggs om enligt gällande byggregler. Därmed ansåg sig husägaren inte ha någon annan väg att gå än att anmäla Götenehus till Allmänna Reklamationsnämnden. Dessa beslutade nyligen att rekommendera Götenehus att åtgärda grovköket och säkerställa att detta görs enligt gällande byggregler.

Besiktningsmannen som var den som upptäckte att konstruktionen inte var fackmannamässigt gjord slog fast att det var en anslutning till fjärrvärmen som läckte. Eftersom tätskikt och rördragning i sin tur inte följde byggreglerna har det uppstått en vattenskada.

- Läckaget har medfört vattenskada till följd av bristfälligt tätskikt och felaktiga rörgenomföringar i golv och vägg. Huset har uppförts av Götenehus. Varken Götenehus eller Länsförsäkringar har gett in någon utredning som kullkastar slutsatserna i besiktningsutlåtandet. Götenehus är därmed ansvarig för det konstaterade felet, skriver Allmänna Reklamationsnämnden i sitt beslut.

Husägaren uppskattar värdet på renoveringsarbetet till cirka 130 000 kronor om man tar in ett utomstående byggföretag. Beslutet från ARN är dock att Götenehus ska få en chans att själva bygga om grovköket så att det följer reglerna.