VVS, Tomt

Grävde för avlopp, hittade vigselring

Dolly Mikkelsens vigselring hade varit försvunnen i 62 år, tills den nya tomtägaren grävde upp den i samband med en avloppsinstallation.

Dollys hus i Danmark är sedan länge borta, men ett nytt hus står där och när husägaren skulle gräva för avlopp gjorde han en oväntad upptäckt - i grävskopan låg en vigselring. Ett par år senare kom det fram att den var Dolly Mikkelsens. Hon hade tappat den där 62 år tidigare, och trott att hon aldrig skulle få se den igen.

Att det troligen var Dollys framkom under ett samtal mellan husägaren och grannen Lars Stahrenberg. Lars hade träffat Dolly dagen före och hon hade då berättat att hon bott i området en gång i tiden och tagit upp historien om sin vigselring.

– Ägaren berättade att han hade en ring hängande inne på verkstaden. Den dök upp i marken när de grävde ut avloppet för några år sedan. De såg något som glänste i grävmaskinens skopa, säger Lars Stahrenberg till Lokalavisen.

Det visade sig mycket riktigt vara Dollys ring som han hade grävt upp.

– Ja, jag kunde inte riktigt förstå det. Efteråt har det känts som om det helt enkelt var några pusselbitar som föll på rätt plats den där dagen när vi gick till huset, säger hon.