Så påverkar fukt och mögel i huset din hälsa

Uppdaterad 8 januari 2016 09:55

Att fukt och mögel påverkar vår hälsa betvivlar förmodligen ingen. Men på vilket sätt och i vilken utsträckning? Vad vet vi egentligen idag om fukt och mögel i inomhusmiljön?

Så påverkar fukt och mögel i huset din hälsa
Fukt kan sätta sig lite varstans i huset.

Den som får syn på svarta fläckar på väggarna där hemma, i källaren eller kanske i badrummet blir ofta orolig. Ibland är fläckarna kombinerade med den karaktäristiska doften av mögel. Men hur påverkar egentligen fukt och mögel inomhus vår hälsa? Och vad är mögel? 

– Man vet egentligen ganska lite idag om hur fukt och mögel i huset påverkar vår hälsa. Det finns indikationer som visar på att man kan bli sjuk av att ha mögel i luften och dessa stämmer säkerligen. Men den breda forskningen som bekräftar detta saknas, säger Ingemar Samuelson som är forskare och fuktexpert vid Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP).

Mögel är ett samlingsnamn för mikrobiologiska svampar. De finns i alla möjliga former, bland annat i ätbar, ogiftig mögelost eller som den giftiga typ av mögel som uppstår om du låter brödet ligga framme för länge. Och så finns den typen av mögel som bildas när det är fuktigt i en organisk konstruktion och ventilationen är bristfällig. Forskningen kring hur farligt detta slags mögel är är tyvärr inte särskilt omfattande.

Det krävs bra sätt att mäta vad som faktiskt orsakar sjukdomarna och detta är svårt.

– Man kan utifrån de studier som gjorts säga att det finns riskfaktorer, men man kan inte dra en direkt slutsats. Man har sett att fuktiga byggnader är en riskfaktor, det finns i dessa en ökad risk för luftvägsbesvär och astma. Bland annat kan vi se detta i Värmlandsstudien. Men man kan inte säga 100 procent säkert vad det är i byggnaderna som gör att man får de här sjukdomarna, säger Marie-Louise Luther som är ombudsman för inomhusmiljö på Astma- och Allergiförbundet.

Det finns ett par studier värda att nämna i sammanhanget. En av dem är just Värmlandsstudien som är en epidemiologisk studie från 2006. Denna visar att barn som bor i hus med fukt- och mögelproblematik har större risk att utveckla astma, allergier, eksem och rinit än barn som växer upp, lever och verkar i hus utan fukt och mögel.

Den andra studien är Socialstyrelsens Miljöhälsorapport från 2009. Myndigheten gjorde en enkätundersökning där 26 000 svenskar fick svara på frågor om sin hälsa. 18 procent uppgav att de känner hälsorelaterade effekter på grund av att de vistas i byggnader med dålig inomhusmiljö. Den vanligaste orsaken till dessa effekter är just fukt- och mögelskador. Astma är ett exempel på en sådan hälsorelaterad effekt.

– Enligt Miljöhälsorapporten ser man en ökad risk på 30-50 procent för att utveckla astma och luftvägsbesvär om man bor i ett hus utsatt för fukt och mögel, säger Marie-Louise Luther.

Det finns även andra hälsorelaterade effekter som brukar förknippas med fukt och mögel, men dessa är ännu svårare att utreda. Det är så kallade sjuka hus-symtom (SBS). Dessa utgörs bland annat av trötthet, huvudvärk, slemhinnebesvär, hud, irriterade ögon, heshet, halstorrhet och hosta.

– Dessa symptom är vaga, exempelvis att man ofta får hosta eller blir förkyld. Det gör det svårt att utreda att det verkligen är möglet som orsakar det. Men det man kan se är att de i sjuka hus drabbas oftare och att det då är kopplat till detta, säger Ingemar Samuelson.

Undvik hus med fukt och mögel eller åtgärda
Även om forskningsläget inte är helt glasklart, är alla vi talar med 100 procent säkra på att fukt och mögel i inomhusmiljön inte är positivt för hälsan. Alla indikationer pekar i en negativ riktning. Därför bör du, om du kan, undvika hus med fukt och mögel, alternativt åtgärda problemet snarast möjligt.

– Ska man köpa ett hus är det viktigt att göra en ordentlig besiktning, att ta in en byggnadstekniskt kunnig som har koll på riskkonstruktioner, detta även om det bara handlar om en okulär besiktning. Och är man redan känsligare än snittet ska man inte vistas i hus med fukt- och mögelproblem alls helst, säger Marie-Louise Luther.

Hon påpekar även att du bör hålla ett vakande öga på det hus du redan bor i. Börjar det exempelvis lukta konstigt, om golvet reser sig, blir missfärgat eller om det uppstår andra tecken på fuktskador bör dessa utredas omedelbart och eventuell fukt åtgärdas genast.

Dock är det inte alla mögelsorter som luktar. Stachybotrys chartarum luktar exempelvis inte och den trivs på bland annat gipsskivor. Därför kan det vara svårt att märka om huset är sjukt.

Marie-Louise Luther menar då att det är bra att känna till riskkonstruktioner. Badrum och kök är platser som utsätts för mycket fukt. Många inreder källaren, det kan vara dumt eftersom det är en sådan riskkonstruktion. Hus med enstegstätade putsfasader bör du också passa dig för, även om du inte har problem med fukt och mögel nu kan du få det i framtiden.

Åtgärda fukt- och mögelproblem
Misstänker du fuktskada eller mögel i ditt hus bör du ta dit en yrkesman som kan kontrollera huset. Det finns idag fuktutredare som kan komma hem till dig och konditionsbesiktiga ditt hem med hjälp av fuktmätare och andra verktyg och på så sätt ta reda på om det finns ett problem samt utreda var i huset detta befinner sig. 

Att du har en väl fungerande ventilation är också mycket viktigt.

– Ofta har man undertryck inomhus och det kan göra att skador i konstruktioner som golv och väggar kan påverka inomhusluften, säger Marie-Louise Luther. 

Det pågår forskning kring mögel, fukt och olika material samt byggnadskonstruktioner för att det i framtiden inte ska uppstå den här typen av problem, men ännu mer tvärvetenskaplig forskning behövs.

– Även om kunskapen är bristfällig om hälsopåverkan av mögel och andra mikroorganismer så vet vi att mögel och mikroorganismer ofta medverkar till dålig lukt och det är inte acceptabelt. Vi vill bygga torrt så att mögel inte ska kunna finnas i huset alls. Husets konstruktion ska vara en sådan som gör att huset inte kan bli sjukt. Det är det vi inriktar vår forskning på, säger Ingemar Samuelsson. 

Elina Blom Westergren

Senaste

G
2015-02-09
G
2014-12-17
E
2012-11-20
E
2012-11-14
E
Skrivet av: Family Barnaby Falkenberg Interesting article. We Have a home built by Mjöbäcks AB. The house was on display at Husknuten in Göteborg. Villa Nergården, Named after VD of Mjöbäcksvillan Julia Nergården. Our home has leaked in water from variouse points since the very first day it was built. You can see in my gallery ALL the evidence of this type of problem with a home. LINK HERE http://mardrom.com/?page_id=598 How the water gets in and the direct effect of this on the gips skivor. You can see the enstegstätade puts fasad construction and this will give you a good idea of just how crazy it is. What is more crazy is that these builders (Mjöbäcks AB) say they are professionals BUT in my world a true professional has the ability to make a sound judgment based on previous experience and learning. Then and only then can they take the risk of deciding upon a new course of action. I am of course speaking of the decision to build with a construction like enstegstätade putsfasade. where you can clearly see by the pictures that moisture has nowhere to go. So why do i put this knowledge out to the internet and share so completely this dreadful negative about our home? The answer is a little complicated but it has mostly to do with the idea of doing what is the correct thing to do. America and Canada have long experience of this problem. They know already more than we do. they have seen the consequences of keeping quiet, and the SECOND repairs on homes years later after the initial repairs that were carried out incorrectly. Why was this repair to homes not not the right way first? Because the builder responsible for the problem in the first place of course, cut corners yet again. Puts was removed and replaced with wood. simple. Happy customer.... Untill the home owner realised another few years later that no. treatment was made to the inside construction, No mould was treated at all. Stöm or infected construction was not removed (heavy cost). Here in falkenberg we already have homes built by Derom near to our Train station that have been repaired in precisely this way. The customer is happy, Derome have got away with a lower cost. In fact the home owners themselvs even agreed to pay 100,000 swedish kronor towards the cost of the FIRST REPAIR. (America, Canada) So now we have the situation that these homes will be sold to a new unsuspecting buyer, Perhaps a family like mine, children etc. This whole situation stinks of more than just mould. and i have to say that those home owners who keep quiet about the TRUTH of the situation with their homes, Quit frankly stink also. They are not helping the situation. simply passing their problems on to some other unsuspecting family. Hus leverantör gets away with job done cheap. Most of this due to the fact that home owners feel so ashamed at the truth of our homes and perhaps a little of the unmentioned things that swedes would rather not talk about. Not the case with me. Sorry Mjöbäcks AB but I am english. Fight them in the skies, fight them on the beaches, Fight ,fight, fight, for what is right. Yes i feel ashamed, But whos fault is it? Do i want my home repaired correctly THE FIRST TIME ROUND? YES I DO. so much in fact that i am prepared to scream it out to you all to look at the problem with my blogg. Here you can see everything this article is about. EVERYTHING. Be my guest. Mvh Family Barnaby Åkervägen 4 Falkenberg Tel: 0346 12585http://mardrom.comhttp://mardrom.com/?page_id=598
2012-10-13