Nytt däggdjur i Sverige gnager sönder kablar

Stenmården, en potentiellt invasiv art, håller på att få fäste i Skåne och utgör ett hot för husägare.

Stenmården påminner om skogsmården men med mindre öron, smalare huvud och längre svans.

Stenmården påminner om skogsmården men med mindre öron, smalare huvud och längre svans. Foto: Wikipedia

Både bilar och hus ligger i riskzonen att få dyra och potentiellt farliga skador om stenmården tar sig in i dem. Denna djurart älskar nämligen att gnaga på kablar och har bland annat tagit sig in i partikelacceleratorn i Cern och förstört utrustning så att verksamheten fått stänga tillfälligt. Den förstör även bilar till ett värde av 600 miljoner kronor per år i Tyskland.

Nu vill man gå ut och uppmärksamma husägare i Skåne på problemet. Stenmården bor nämligen gärna i folks uthus, ladugårdar och andra byggnader. Även där gnager den på kablar och kan därmed ställa till med bekymmer.

Svenska Jägarförbundet, som fått i uppdrag att jaga arten, önskar att husägare i Skåne och Blekinge kollar sina vindar. Finns det spillning och söndertrasad isolering där kan det handla om stenmård.

– Då har vi en gräddfil till att hitta dem. Och våra yrkesjägare kan sitta på hustaken på natten och skjuta dem med hjälp av termiska riktmedel, säger P-A Åhlén, projektledare på Jägareförbundet invasiva arter, till Dagens Nyheter.

Stenmården sågs först i Bromölla 2018, men experter anser nu att det finns en liten utbredd population. Naturvårdsverket säger att det inte finns någon känd risk med den, men betraktar den ändå som potentiellt invasiv.

- Ett antal observationer av stenmård har gjorts i Skåne län. Det saknas tillräcklig kunskap för att med säkerhet kunna bedöma artens invasivitet. Naturvårdsverket anser dock att i frågan om främmande arter bör man tillämpa försiktighetsprincipen och Naturvårdsverket bedömer arten som potentiellt invasiv, skriver Naturvårdsverket i ett dokument där de även slår fast att Svenska Jägareförbundet får i uppdrag att vidta åtgärder mot stenmård.