Ekonomi

Mycket svårt för unga att köpa bostad

Det är mycket svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden trots kontantinsats och fast jobb.

Trots tillräcklig kontantinsats och fast jobb får många unga förstagångsköpare inget bolån. De stramare kreditreglerna utgör orsaken.

Enligt en rapport från Skandia Bank nekas hälften av alla unga som vill köpa bostad ett bolån i 13 av 25 undersökta städer. Exempel på städer är Uppsala, Linköping och Halmstad.

- Vår rapport visar att detta är ett problem för hela Sverige. Det är inte bara negativt för individerna som drabbas, utan även för samhället i stort. Köp av en bostadsrätt är för många den enda möjliga vägen för att få en egen första bostad, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Hon hoppas att politikerna ska se problemet och göra något åt det.

- Regelverken behöver bli mer flexibla och ta hänsyn till varje enskilds livssituation – inte minst för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden, säger hon.

Ort  Här kan en 28-åring med fast jobb få ett bostadslån
Borås Ja
Eskilstuna Ja
Gävle Ja
Göteborg Nej
Halmstad Nej
Helsingborg Ja
Jönköping Nej
Karlskrona Ja
Karlstad Ja
Linköping Nej
Luleå Ja
Lund Nej
Malmö Nej
Norrköping Ja
Skövde Ja
Stockholm Nej
Stor-Göteborg (Region) Nej
Stor-Stockholm (Region) Nej
Sundsvall Ja
Södertälje Nej
Trollhättan Ja
Umeå Nej
Uppsala Nej
Visby Nej
Västerås Ja
Växjö Nej
Örebro Nej