Bygga nytt hus

KL-trä - bygga hus av korslimmat trä

Korslimmat trä är stora skivor med hög hållfasthet som kan resas direkt, vilket ger ett snabbt husbygge i förhållande till att bygga i lösvirke. Du får också ett trärent, färdigt ytskikt på insidan. Här listar vi dess för- och nackdelar och vad du ska tänka på om du bygger hus med KL-trä.

Vid det här bygget använder man färdiga väggelement av KL-trä.

Vid det här bygget använder man färdiga väggelement av KL-trä. Foto: Massiva trähus

Korslimmat trä innebär att man pressar samman och limmar ihop virke för att skapa större och starkare enheter. Tekniken förkortas KL-skivor eller KL-trä, alternativt CLT (Cross Laminated Timber) och används främst för att kunna bygga riktigt höga trähus eller trähus med mycket stor spännvidd utan stöd. Skivorna får hög bärighet.

När det kommer till småhus används det också, men är ännu ganska ovanligt. En anledning till det är att materialet har fler och tydligare fördelar när man bygger höga flerfamiljshus, som ju ofta annars har en betongstomme.

Mats Ekevad
Mats Ekevad, Luleå Tekniska Universitet

– Det är ett lätt och starkt material som går snabbare att montera på plats än vad det gör om man väljer betong. Gentemot betongstomme är KL-trä både billigare och lättare. Miljö och hållbarhet är också en klar fördel för trä, säger Professor Mats Ekevad, forskare i träteknik vid Luleå Tekniska Universitet.

Det som man haft lite bekymmer med har varit brandskydd och akustik. De har bedrivit mycket forskning inom dessa områden och idag har man flera olika lösningar för både ljudöverföring och brandskydd, såsom brandskyddsmedel, sprinklers och liknande.

Läs mer: Bygger lada för compact living

– Konstruktionsmetoder för att minska ljud är att bygga övergolv med dämpande mellanskikt det vill säga dubbla golv. För väggar mellan lägenheter bygger man också väggen i flera skikt med dämpmaterial mellan. I förband mellan skivor i golv och tak lägger man remsor av dämpande material, förklarar Mats.

Insidan av ett hus i KL-trä
Insidan av ett hus med väggar av KL-trä tycker många är snygg precis som den är. Foto: Atelier Stephan

För- och nackdelar med korslimmat trä

Men här på Byggahus.se är vi mest intresserade av småhus. Där är KL-trä än så länge ganska ovanligt. För medan metoden och materialet är billigare än betong, så är det istället dyrare än en traditionell träregelstomme. 

Jämför man mot modulhus, som ju också är prefabricerade, blir husbygget dyrare med KL-trä. Jämför man däremot med lösvirkesbyggda småhus är det inte lika självklart.

En fördel med KL-skivorna är att de kan byggas i fabrik. Därmed går det väldigt fort att resa huset, så här kan man spara in en hel del arbetstimmar. 

KL-skivorna kommer som prefabricerade element, ungefär som när du köper ett prefabhus bestående av moduler. De har utskurna hål för sådant som ventilation, el, fönster och andra öppningar. Elementen kan användas till både bjälklag, tak och väggar.

Bygger du ett arkitektritat hus i lösvirke kan slutkostnaden faktiskt gå plus minus noll eller till och med bli billigare med KL-trä - det har vi sett flera exempel på i vårt forum och på andra platser. Du kan spara en hel del tid i monteringen om du tänkt igenom projektet i förväg. Lösvirkeshus kräver ju rent generellt betydligt fler arbetstimmar än ett modulhus.

I Husdrömmar ser vi exempelvis snickarna resa paret Vinterthuns 240 kvadratmeter stora arkitektritade hus på drygt 1,5 dag. Där blev KL-trä till och med ett ekonomiskt fördelaktigt val, samtidigt som man uppskattade det rent estetiska.

Läs mer: Bygger massivt trähus med respekt för naturen 

En annan anledning till att man ibland väljer KL-trä i småhus är nämligen rent estetisk. Elementen har en färdig trären insida som många tycker är snygg precis som den är. Gipsväggar ska slipas, spacklas och tapetseras/målas först - vilket ger fler arbetstimmar men också ett annat utseende. Vilken stil folk föredrar är förstås individuell, men det är främst här, och ifråga om arbetstimmar, som KL-trä blir intressant i småhussammanhang.

Ett hus som byggs med KL-trä
Ett hus som byggs med KL-trä. Foto: Martinssons

Fördelar gentemot träregelstomme

  • Klarar mycket stora spännvidder utan stöd - hög bärighet
  • Ger ett trärent färdigt ytskikt på insidan direkt
  • Går snabbt att montera eftersom de byggs ihop i fabrik

Nackdelar gentemot träregelstomme

  • Dyrare inköpskostnad

– Priset är nog det enda som jag egentligen ser som en nackdel för KL-skivor i småhus, säger Mats Ekevad.

Det handlar vanligen om en byggare som medvetet söker det här materialet av den ena eller andra orsaken. Den traditionella träregelstommen är fortfarande det givna valet för många av flera anledningar, exempelvis kan det vara enklare att hitta byggare som förstår sig på projektet då och därmed fler som kan lämna offerter. Vår medlem Claymount hade exempelvis svårt att hitta byggare för sitt KL-bygge på 110 kvadratmeter, helt enkelt för att det handlade om för få arbetstimmar. Men precis som paret Vinterthun så blev hans husbygge billigare med den här metoden. Hur just ditt projekt skulle landa prismässigt måste du dock räkna på för egen del.

Något som diskuterats i forumet är huruvida el-arbeten och rördragning är svårare med korslimmat trä. Men återigen handlar det om att man måste ha förberett och tänkt igenom allt i förväg - som med alla byggen.

“Mitt hus är på 110 kvm och vi (dvs jag hantlangade 2 snickare och en kranförare) reste hela huset (kl stommen) inkl tak på 2 dagar. All kl var millimeteranpassad, färdigfräst för el, mycket fin finish på insidan. När Kl var uppe drog elektrikern all el utifrån. Klockrent”, skriver Claymount.

KL-trä
Radhus som byggs i KL-trä. Foto: Gatun Arkitekter

Vad är KL-trä?

KL-trä är sammanpressat virke. Dessa limmas ihop till större enheter och vartannat skikt är korslagt. Detta gör att man kan bygga riktigt stora skivor med rejäla lastbärande egenskaper. 

– Det blir mycket starkare och går att göra i större dimensioner än vanlig trästomme. Det går att göra skivor som mäter 16x3 meter och som har en tjocklek på hela 500 millimeter. Det finns ju inte så stora träd, men genom att limma ihop många brädor i kors går det bra, säger Mats Ekevad.

Träslagen som används i korslimmat trä är vanligen tall eller gran som har hyvlats. Metoden kom till för drygt 30 år sedan.

– Den hittades på i Österrike. Man ville ha ett sätt att bli av med stora mängder virke av sämre kvalitet, och då märkte man att det blev ett väldigt lämpligt material när man byggde på flera lager av trä.

Eftersom det är ett ganska nytt material bedrivs mycket forskning på området. Mats och hans kollegor tittar exempelvis mycket på hur konstruktionen ska vara för att huset ska bli så robust som möjligt. Ett hus utsätts för stora påfrestningar, allt från väder och vind till rena olyckor. Då gäller det att huset kan stå emot dessa. 

Vad händer exempelvis om den nedersta våningen skadas? Då måste resten av huset fortfarande stå kvar. Det är bland annat detta som man undersöker vid Luleå Tekniska Universitet.

– Vi har kommit fram till hur man lämpligen kan konstruera de här höga husen i trä. Nyligen disputerade en kille här på just oförutsedda skador i trähus, säger Mats.

Finns höga KL-hus i Sverige

Det högsta huset byggt av KL-trä idag är Sara Kulturhus i Skellefteå. Det är ett 20 våningar högt trähus, som inte bara är Sveriges högsta utan även ett av de högsta trähusen i världen. 

Man kallar det för en klimatpositiv byggnad. Materialet man använt till konstruktionen kommer från skogar som du faktiskt till och med kan se om du befinner dig högt upp i huset.

Det finns också andra pilotprojekt runtom i landet, bland annat står flera höghus av KL-trä resta i Växjö.

I Vallda söder om Göteborg finns ett småhus byggt i KL-trä. Det är ett arkitektritat hus där husbyggarna såg fördelar i att det går så snabbt att resa. Huset restes på tre dagar.

Så det finns en del småhus och höghus byggda av KL-trä. 

– KL-skivorna i småhus blir dyrare i inköpskostnad. Men i ett höghus har vi god kostnadsbild för trä gentemot betong, konstaterar Mats.