Granskning visar att de som köper nyproduktion saknar konsumentskydd

Konsumentskyddet för köpare av nyproduktion är mycket svagt och en prisnedgång kan i värsta fall leda till personlig konkurs, konstaterar Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat rättsskyddet för privatpersoner när de köper nyproducerade bostadsrätter och kommit fram till att det i princip saknas skydd.

– Som konsumenter är vi vana vid vissa grundläggande rättigheter. Men när det gäller nyproducerade bostadsrätter är konsumenten i princip oskyddad. Regeringen bör se över lagstiftningen så att konsumentskyddet fungerar lika bra som på andra marknader, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Det handlar bland annat om att köparen saknar rättigheter när inflyttningen försenas, att man inte kan rikta krav mot näringsidkaren samt att man saknar stöd vid en rättslig tvist. Problemet uppstår på grund av att det är byggherren som styr föreningen initialt, och de som ingår alla avtal med mäklare, besiktningsmän med mera. Möjligheten att kräva rättelse är därför mycket små.

– Efter att konsumenten har skrivit på ett bindande förhandsavtal kan den byggmästarbildade föreningens byggstyrelse fatta beslut om ändringar av bostadens utformning, föreningens ekonomi och annat som inte ligger i de blivande medlemmarnas intressen, säger Johannes Österström, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen slår fast att en prisnedgång på bostadsmarknaden därför i värsta fall innebär att den som köpt nyproduktion går i personlig konkurs. Man förbinder sig över väldigt lång tid och bär då risken för en framtida prisnedgång. Detta i kombination med att man inte har skydd vid förseningar och liknande gör konsumentens ställning svag.

– Det är rimligt att bostadsutvecklaren har ett ansvar för att leverera den vara som köparen beställt. I dagsläget gör reglerna det möjligt att skjuta över såväl kostnader som risker för fel och förseningar på köparna, säger Johannes Österström.

Riksrevisionen uppmanar regeringen att se över och justera bostadsrättslagen så att även de som köper nyproduktion har ett fullständigt rättsskydd.