Hej!

Ett par frågor!

1. Nån som vet om det finns 3x1 pols strömbrytare med trappkoppling.
Har svårt att hitta vanliga 3x1 pol så jag misstänker att det inte finns.

2. Måste man säkra av en 4x6mm2 från en central till annan eller räcker det bara att "parallellkoppla" centralerna.
 
1. blir nog svårt..
2. som vanligt beror det ju på föreliggande säkring, är det max 25A och normal sträcka så går det, men PEN måste vara minst 10mm2 så ska du ha trefas får du ta 4x10 el 5x6... den sistnämnda är att föredra.
 
3 polig trapp finns inte man får sätta en dosa till.
Ja man kan parallellkoppla två centraler om bägge (in och ut) ledningarna har samma area, men man får inte i nyinstallation dra 4x6 utan måste ha 5x6 eller 3x6+10
 
sen kan det ju vara så här också, att hans huvudsäkringar sitter här----och 3 meter bort sitter hans huvudcentral, matad med 6kvmm från 25A h-säkr.
så långt frid och fröjd, men den nya centralen han ska sätta upp kanske ska vara i garaget som ligger 133meter bort (kabelvägen) då är det inte säkert han kan fortsätta med 6kvmm den biten, utan blir tvungen att gå upp en area.
 
Naturligtvis måste säkringar och areor anpassas efter längd och belastning
 
Instämmer med #4
Mycket beror på om det används diaz-säkring eller dvärgbrytare typ B, C....
Det är en hel vetenskap med ledningsdimensionering...

Generellt: Avsäkring krävs om man ändrar ledararea eller ledarmaterial. Är det längre sträckor och/eller ogynnsamm förläggning så får man ta fram tabeller och räknare för att vara på den säkra sidan.
 
ja, eller så radar man upp de ungefärliga förutsättningarna här så kan vi föreslå en lämplig area, som kanske blir snäppet grövre än om man skulle ha räknat på det mha. tabeller.
det man bör veta för att uppskatta ledningsarean i ditt fall är
1 avsäkring
2 kabellängd
3 matande nätets förimpedans, ska vi höfta till så räcker det att veta om det är gles/ landsbygd eller ej..
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.