Byggahus.se
Vi är i diskussion med en markentreprenör som gärna vill bygga på en viss höjd. För oss är det viktigt att höjden på huset hamnar på ungefär samma som en planerad väg, eftersom ett för brant fall skulle omöjliggöra transport till och från tomten, bl.a för släkting som sitter i rullstol. Entreprenören menar att det blir väldigt svårt att höja en tomt efter ingiven bygglovsansökan men däremot att det är enkelt att sänka, stämmer detta med era erfarenheter? Någon som har gett in en bygglovsansökan på en viss markhöjd och därefter sänkt marken? Vad är era erfarenheter?

Gäller Vallentuna kommun om det nu skulle vara relevant.

Mvh
M&C
 
M marklyft & chill skrev:
Vi är i diskussion med en markentreprenör som gärna vill bygga på en viss höjd. För oss är det viktigt att höjden på huset hamnar på ungefär samma som en planerad väg, eftersom ett för brant fall skulle omöjliggöra transport till och från tomten, bl.a för släkting som sitter i rullstol. Entreprenören menar att det blir väldigt svårt att höja en tomt efter ingiven bygglovsansökan men däremot att det är enkelt att sänka, stämmer detta med era erfarenheter? Någon som har gett in en bygglovsansökan på en viss markhöjd och därefter sänkt marken? Vad är era erfarenheter?

Gäller Vallentuna kommun om det nu skulle vara relevant.

Mvh
M&C
Pratade med Värmdö förra veckan och där är det 25 cm som är maximalt godtagbart i samma bygglov, annars ska ett nytt bygglov sökas.

Har ni inte planerat tomten och höjderna i bygglovet eller varför upptäcktes detta nu?
 
 • Gilla
Appendix och 2 till
 • Laddar…
LaszloToth LaszloToth skrev:
Pratade med Värmdö förra veckan och där är det 25 cm som är maximalt godtagbart i samma bygglov, annars ska ett nytt bygglov sökas.

Har ni inte planerat tomten och höjderna i bygglovet eller varför upptäcktes detta nu?
Vi diskuterar med markentreprenören inför bygglovsansökan, men eftersom vi inte vet vilken nivå vägen hamnar på så är vi osäkra på vilken nivå huset ska vara på. Vi har inte skickat in bygglovet ännu, därav diskussionen kring att planera höjderna och tomten :)
 
Det är inte helt ovanligt att ändra höjden på en byggnad efter beviljat lov, men då kan det som sagt ovan krävas ett nytt lov. Ett sådant lov bör gå att göra snabbare och billigare än det ursprungliga lovet.
Under ärendets gång, innan lov är beviljat, bör det gå att ändra utan problem.
 
 • Gilla
marklyft & chill
 • Laddar…
Claes Sörmland
Jag skulle gå längre. Ska höjden på byggnaden ändras efter beviljat bygglov så krävs ett nytt bygglov enligt PBL. Den byggnadsnämnd som säger annat bryter mot lagen helt enkelt. Sen kan man diskutera mätnoggrannhet o s v och vilket utrymme det där finns.
 
 • Gilla
Appendix och 2 till
 • Laddar…
Men. När skall vägen färdigställas i förhållande till när ni skall bygga? Vägen kan hamna på alla möjliga höjder. Det vet man inte säkert förrän den faktiskt byggs.
 
 • Gilla
marklyft & chill och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
H hempularen skrev:
Men. När skall vägen färdigställas i förhållande till när ni skall bygga? Vägen kan hamna på alla möjliga höjder. Det vet man inte säkert förrän den faktiskt byggs.
Enda undantaget är om det anges plushöjder i detaljplanen för gatan. Då ska de följas.
 
H hempularen skrev:
Men. När skall vägen färdigställas i förhållande till när ni skall bygga? Vägen kan hamna på alla möjliga höjder. Det vet man inte säkert förrän den faktiskt byggs.
Tack! Vi delar denna uppfattning, men fått höra att det "inte är några problem att ändra" vilket jag ställer mig skeptisk till och därmed frågan i denna forumsdel.
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Enda undantaget är om det anges plushöjder i detaljplanen för gatan. Då ska de följas.
Jag har ett lite extremt exempel. Här i närområdet finns en gatstump, mindre än 100m lång. Den tillkom genom en detaljplaneändring ca. 1970. Enl. planen skulle den vara en återvändsgata som via ca 4m hög trappa skulle ansluta till en högre belägen gata.

Genom detta kunde man skapa ca 10 nya tomter. den tomt som låg närmast den tänkta änden av gatan och trappan hade en brant som var ca 3m hög. En familj köpte tomten och planerade för en suterrängvilla.

I ett väldigt sent skede valde kommunen att låta den nya gatan ansluta till den högre belägna vägen, istället för trappan. Därmed byggdes gatan med sluttning så att den i bortre änden kom ca 4m högre än tidigare planerat. Det blev en vägbank mot de flesta tomterna. Den bortre tomten där det skulle byggas suterräng skulle få ca 3m hög vägbank för att komma från tomten ut på gatan.

Då väljer kommunen att utan större samråd fylla ut alla tomterna på gatan, så att de kom upp i höjd med gatan. I det läget påbörjas bygget av suterrängvillan. Tomten som tidigare har haft en hög klippa att bygga mot, har nu blivit en i stort sett plan tomt. Utfylld med några tusen kbm fyllnadsmassor från diverse vägarbeten väl blandat med asfaltrester.

Den chockade tomtägaren står med en plan tomt där det skall byggas ett suterränghus. Försent att byta husmodell. Man väljer att fylla ut ännu mer så att det bildas en kulle på tomten att placera huset mot. Familjen låter bygga färdigt huset, men säljer innan inflyttning. (nuvarande ägare har haft som fritidssysselsättning under alla år att gräva upp några kvm om året, för hand till 2m djup. Och rensat bort asfaltavfall), numera är han i 90 årsåldern och har slutat gräva.

Även övriga tomter utefter gatan fick oväntad utfyllnad, men inte lika extremt.

Detta är ju över 50 år sedan, troligen skulle det inte kunna hända idag.
 
 • Ledsen
 • Wow
marklyft & chill och 1 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.