Jag har en frys i sommarstugan klassad N dvs. +16°..32°C , värmepumpen lägsta börvärde 17° alt. frostläge 10°
Är det någon som har löst detta på något sätt, utan att byta frys?
 
Du måste formulera problemet tydligare. Vad är problemet?
 
En gissning är att frysen kommer att fungera även vid +10. Eller ser du ett problem vid dessa temperaturer?
 
A
P PG Gunnarsson skrev:
Jag har en frys i sommarstugan klassad N dvs. +16°..32°C , värmepumpen lägsta börvärde 17° alt. frostläge 10°
Är det någon som har löst detta på något sätt, utan att byta frys?
inget problem, kör värmepumpen på 17C!
vid 10C kan den tappa kylning och gå konstant för att hålla -14C i boxen, dvs larmet på
 
P PG Gunnarsson skrev:
Jag har en frys i sommarstugan klassad N dvs. +16°..32°C , värmepumpen lägsta börvärde 17° alt. frostläge 10°
Är det någon som har löst detta på något sätt, utan att byta frys?
P PG Gunnarsson skrev:
Jag har en frys i sommarstugan klassad N dvs. +16°..32°C , värmepumpen lägsta börvärde 17° alt. frostläge 10°
Är det någon som har löst detta på något sätt, utan att byta frys?
Vad för frys, enkel eller ett skåp med kyl/frys och en kompressor. samt en termostat
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.