Behöver lite hjälp för att reda ut några saker.

Vi ska bygga till huset. Bygglovet är klart, men behöver lämna in några dokument innan tekniskt samråd. Hoppas någon här kan hjälpa mig att få lite svar på dessa punkter som jag fick skickat till mig.

Följande handlingar inlämnas minst en vecka före tekniskt samråd:

Objektspecifika konstruktionsritningar: grund, stomme och takstolar (bärförmåga och stadga).

Behöver jag en konstruktör som tittar på detta och beräknar? Jag har K-ritningar, men ingen info på dessa angående bärförmåga och stadga.

Intyg om dimensioneringskontroll. Ska utföras enl. BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 (EKS 11) avd. A 25§.

Vem utför denna kontroll? En konstruktör?

Konstruktionsdokumentation ska redovisas enl. BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 (EKS 11) avd. A 29§, inklusive intyg om dimensioneringskontroll enligt avd. A 25§.

Vad menas med detta?

Ursäkta för dumma frågor, men jag får ingen hjälp av han som gjort ritningarna och behöver få klart detta snart.

Tack på förhand.

 
B Blag skrev:
Behöver lite hjälp för att reda ut några saker.

Vi ska bygga till huset. Bygglovet är klart, men behöver lämna in några dokument innan tekniskt samråd. Hoppas någon här kan hjälpa mig att få lite svar på dessa punkter som jag fick skickat till mig.

Följande handlingar inlämnas minst en vecka före tekniskt samråd:

Objektspecifika konstruktionsritningar: grund, stomme och takstolar (bärförmåga och stadga).

Behöver jag en konstruktör som tittar på detta och beräknar? Jag har K-ritningar, men ingen info på dessa angående bärförmåga och stadga.

Intyg om dimensioneringskontroll. Ska utföras enl. BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 (EKS 11) avd. A 25§.

Vem utför denna kontroll? En konstruktör?

Konstruktionsdokumentation ska redovisas enl. BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 (EKS 11) avd. A 29§, inklusive intyg om dimensioneringskontroll enligt avd. A 25§.

Vad menas med detta?

Ursäkta för dumma frågor, men jag får ingen hjälp av han som gjort ritningarna och behöver få klart detta snart.

Tack på förhand.
B Blag skrev:
Behöver lite hjälp för att reda ut några saker.

Vi ska bygga till huset. Bygglovet är klart, men behöver lämna in några dokument innan tekniskt samråd. Hoppas någon här kan hjälpa mig att få lite svar på dessa punkter som jag fick skickat till mig.

Följande handlingar inlämnas minst en vecka före tekniskt samråd:

Objektspecifika konstruktionsritningar: grund, stomme och takstolar (bärförmåga och stadga).

Behöver jag en konstruktör som tittar på detta och beräknar? Jag har K-ritningar, men ingen info på dessa angående bärförmåga och stadga.

Intyg om dimensioneringskontroll. Ska utföras enl. BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 (EKS 11) avd. A 25§.

Vem utför denna kontroll? En konstruktör?

Konstruktionsdokumentation ska redovisas enl. BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1 (EKS 11) avd. A 29§, inklusive intyg om dimensioneringskontroll enligt avd. A 25§.

Vad menas med detta?

Ursäkta för dumma frågor, men jag får ingen hjälp av han som gjort ritningarna och behöver få klart detta snart.

Tack på förhand.

Har du ingen KA ?
 
T Tooompaaa89 skrev:
Har du ingen KA ?
Jo, men detta var inget han brukar göra sa han.
 
B Blag skrev:
Jo, men detta var inget han brukar göra sa han.
Stämmer men han har svaren på dina frågor
 
Förmodar att en konstruktör har gjort k? Isf är din första fråga avklarad. Dimensioneringskontroll ska utmynna i ett dokument utfärdat av annan konstruktör och meddela att beräkningar stämmer. Börja med att fråga din konstruktör, annars får du ringa runt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.