Färdig!! Som Sigrid sa..mm
 
Jag tänkte svara, men jag svarar av princip inte på felaktigt utformade enkäter. Särskilt inte sådana där svaren styrs av enkätens utformning.

Du behöver titta över hur du formulerat frågorna:
#2 "Brukar du handla..." Hur definierar du "brukar"?
#3 Privat eller yrkesmässigt... Det går bar att kryssa i en av radioknapparna. Hur gör då en som jag, som handlar både privat och yrkesmässigt?
#5 Vilket betyder mest? Det är bara en sak som kan betyda mest, men här kan man välja flera.
 
Vi hade ingen definition på brukar eftersom det inte spelar någon roll för våran undersökning hur ni definierar det. Detta är ett litet grupparbete vi har fått med en mycket begränsad tid att undersöka målgruppens intressen för att göra en kreativ brief. Min klasskompis lade in frågorna hemifån sig.
Självklart borde man kunnat svara både privat och yrkesmässig.
I vanliga fall när en undersökning görs gör man också ofta först en pilotundersökning först för att undersöka hur undersökningen funkar, men vi har inte den möjligheten då vi bara är studenter, har många andra projekt samtidigt och brist på tid.
Men vi är väldigt nöjda över de 77 svar vi redan fått på 1/2 dag. Svaren hjälper oss väldigt mycket i vårat arbete. :)
 
Svarat! Funderade dock över att det förutsattes att vi ville ha information från byggvaruhus, vilket kanske inte är fallet? Lycka till med uppgiften, Charlotte!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.