Byggahus.se
Hej!
Har sedan en tid blivit fastighetsägare på västkusten (orust) efter avstyckning av tomt inom släkten (har fått ok förhandsbesked från kommunen). Tomten i sig är svagt lutande och består mestadels av ängsmark och på vissa ställen även berg. Mina planer är att uppföra en någon form av bostad. 1-plan, sutteräng...?
Min fråga är om någon vet vem man ska kontakta för att få oberoende tips om bäst lämpad typ av hus på min tomt. Dvs någon som man kan konsultera och kan ge bra tips om bäst förutsättningar. Smartaste tillvägagångssättet, hur planera, markförhållanden osv...
Tillägas kan att det behöver anläggas en ca 100 m lång tillfartsväg samt vatten o avlopp.
Är fullständigt novis inom ämnet men vill på detta sätt bygga upp kunskap för att på så sätt få en uppfattning om vad ett sådant projekt kan landa på och vad som är bäst lämpat efter de förutsättningar som finnes.
Många frågor är det men detta är förhoppningsvis rätt forum att dryfta dessa:)

Mvh Wiggo
 
Hemmakatten
Jag tycker du skall konsultera en arkitekt för att få hjälp med hustyp, placering och vägdragning mm. Du behöver inte anlita arkitekten för att rita själva huset, men en arkitekt har en bra blick och förmåga att kunna "läsa av" en tomt och se vad som passar. Vill du sedan köpa ett hus från ett husföretag så vet du då vilken typ av hus du skall leta efter.

Efter det bör du kontakta en grund- och markanläggare för att diskutera tex placering av avloppsanläggning och vattenbrunn och vägunderlag mm.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.