Byggahus.se
Har fått erbjudande att köpa hus. Huset är byggt 1931 och står på moränmark.
Har ännu inte kikat på det, men har funderingar gällande grundtypen och förutsättningarna.
Jag utgår ifrån att det är krypgrund eller torpargrund med/eller utan matkällare, p.g.a. stor lucka i golvet.

Enl. min ringa kunskap så finns följande fördelar respektive nackdelar med de två främsta grundtyperna:
Torpar-/krypgrundens fördelar:
* Tillgängligt vid ombyggnad, reparation eller tillbyggnad.
* Mindre ev. radon i huset p.g.a. luftfickan under huset.
* Står "stadigare" på vissa marktyper.

Nackdelarna, som ofta är bättre med betongplatta:
* Dålig värmeisolering.
* Svårt att hålla borta fukt.

Frågan är, stämmer detta om man har rätt förutsättningar, och hur gör man enklast för att skapa dessa förutsättningar?
Mark har ju vissa isolerande egenskaper och torpar-/krypgrund går som jag förstår det ofta ned en bit under mark.
Så, som i fallet ovan, med morän, borde då inte en fuktspärr, kapillärbryt (t.ex. med skumglas och bra dränering) och väl isolerat mot grundmur och mark, samt med uppvärmning kanske t.o.m. vara bättre än betongplatta på mark, ur en energiförlustsynpunkt?
Frågan är om inte det också blir tillräckligt bra ur fuktighetsrisksynpunkt för att kunna mäta sig med betongplatta på mark?

Jag tänker mig att man gräver ur om man behöver, på med skumglas (för kapillärbryt), lägger en fuktspärr, isolering, vattenburen golvvärme på det (För att värma upp utrymmet. Den värmen får man ju in i huset sen eftersom varm luft stiger), och bygger igen eventuell ventilation. Man gräver bort runtom, isolerar grundmuren utifrån och dränerar om. Borde inte det vara minst lika bra i alla avseenden, som med betongplatta? Är det något man borde göra annorlunda? Går det göra på enklare, billigare och smartare sätt?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.