Vi har solpaneler på villan som 2023 genererade 16800 kWh. Av all denna energi använde vi bara ca 3100 kWh, m a o sålde vi ca 13700 kWh. Funderar nu på att skaffa batteri för att kunna ta nytta lite mer av all produktion. Växelriktaren som vi för tillfället har är ej en hybrid, så efter vad jag förstår så måste den bytas ut för att det ska gå att få in solenergin i batterierna.
Min fråga är om det krävs någon speciell typ av hybridväxelriktare för att få en smidig styrning av varifrån huset (inkl elbil) ska hämta sin energi (batteri, elnät eller direkt från solpanelerna) och likaledes när och hur batterierna ska laddas (från solpaneler eller elnät). Jag tänker att ett intelligent system tar hänsyn till spotpris på elen, solprognos och husets rutinmässiga energibehov etc
Eller det kvittar kanske vilken hybridvxlriktare man köper, utan ev intelligent styrning sitter i en grunka som man kopplar in någonstans mellan vxlriktaren och elcentralen ?
 
Vill ni inte byta växelriktare finns det Tibber Homevolt eller Sonne som har batterier med egen växelriktare (standalone).

När gäller optimering har jag inte satt mig in, flesta vanliga växelriktare ställer man in tider eller effekt som batteriet ska ladda/leverera.
 
  • Gilla
mrPersson67
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.