Byggahus.se
Önskar bara relevanta svar. Grannen planerar ett attefallsbygge i hörnet mot vår tomt. Min enda fråga är följande:
Denna byggnad kommer att ligga högre än vårt hus och problemet för oss är att han får direkt insyn i vårt sovrum och i vårt uterum. Det kommer också att sänka värdet på vårt hus. Det finns möjlighet för honom att lägga huset på annan plats men han har ett egenintresse av att lägga huset så det stör oss. Det finns en historia som jag inte drar här.
Kan vi på något sätt förhindra detta? Tex kräva att det inte får finnas fönster åt detta håll?
Kan redan nu gissa att någon säger att vi ska kontakta grannen. NEJ, det kan vi inte. Mitt intresse i frågan är om jag kan göra något enligt lag?
 
T Tottan skrev:
Önskar bara relevanta svar. Grannen planerar ett attefallsbygge i hörnet mot vår tomt. Min enda fråga är följande:
Denna byggnad kommer att ligga högre än vårt hus och problemet för oss är att han får direkt insyn i vårt sovrum och i vårt uterum. Det kommer också att sänka värdet på vårt hus. Det finns möjlighet för honom att lägga huset på annan plats men han har ett egenintresse av att lägga huset så det stör oss. Det finns en historia som jag inte drar här.
Kan vi på något sätt förhindra detta? Tex kräva att det inte får finnas fönster åt detta håll?
Kan redan nu gissa att någon säger att vi ska kontakta grannen. NEJ, det kan vi inte. Mitt intresse i frågan är om jag kan göra något enligt lag?
4,5 m från tomtgäns gäller, samt att grannen måste brandskydda fasad/fönster om du har en bef. byggnad som är närmare än 4,5 från tomtgräns. Gällanade insyn kan du tyvärr inte göra något förutom att plantera en hög häck eller träd :(
 
Claes Sörmland
Eller nja. Domstol har gjort praxis mer komplicerad...

Grannen behöver göra en anmälan och få startbesked för att påbörja bygget av attefallshuset. Som påverkad granne där dina civila rättigheter berörs har du överklaganderätt av startbeskedet. Det berör t ex placering och utformning av attesfallshuset med den eventuella olägenhet den kan orsaka dig:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...splikt/bygglovbefriade-atgarder/overklagande/

Du kan också göra tillsynsanmälan av attefallshuset i efterhand. Men problemet är att eftersom startbeskedet är ett gynnande myndighetsbeslut kan det bara leda till åtgärder från byggnadsnämnden om din granne har byggt något annat än de uppgifter som startbeskedet gäller. Är anmälans handlingar till punkt och prick korrekta så finns inget utrymme för tillsynen här.
 
  • Gilla
hempularen och 1 till
  • Laddar…
Det är väl så att från början fanns ingen möjlighet för "utomstående" att överklaga attefallsbygge. Efterssom kommunens enda beslut är startbeskedet som skall följa på bygganmälan. Det beslutet innehåller inget om hur byggnaden är placerad eller utseende. Bara frågan om det uppfyller kraven för ett attefallshus.

Därmed finns inget i beslutet som en granne i praktiken kan överklaga, och grannar ansågs inte ha rätt att överklaga beslutet.

Men så (har jag uppfattat) fick Sverige smisk på fingrarna från europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det måste ALLTID vara möjligt att överklaga ett myndighetsbeslut. Så man tillåter nu grannar att överklaga beslutet om startbesked. Men eftersom beslutet inte innehåller något om lämpligheten i placering, eller utseende (som ett vanligt bygglov), så finns egentligen inget för en granne att överklaga. Man kan inte överklaga något som inte beslutats.

Överklagande möjligheten kan nog iofs göra det möjligt att stoppa ett attefallsbygge som är lite väl "kreativt" i tolkningen av reglerna. Det finns ex. ofta ett komplicerat tolkningsutrymme när man tittar på hur hög en byggnad är. Vilken marknivå skall man räkna ifrån. Även varianter med havt nedgrävda attefallshus, med en "halv källarvåning", som är ett kreativt sätt att kunna bygga ett tvåplans attefallshus, men som troligen kräver marklov för nedgrävningen (vilket statsbyggnadskontoret bortsett ifrån i det fall jag känner till).

En kreativ lösning som handläggaren släpper igenom, kanske stoppas i mark o miljö överdomstolen (efter ett antal år i kö till domstolen).
 
  • Gilla
vcx och 2 till
  • Laddar…
Även om det finns vissa kreativa utrymmen att bromsa och förhala. Så skulle jag säga att det i praktiken är omöjligt att stoppa ett korrekt attefallshus, som placeras minst 4,5m från tomtgräns. Med hänsyn till brandregler, som kan gör att man behöver ha högre avstånd, eller anpassa. En granne rn bit från oss, behövde lägga sitt drygt 7m från tomtgräns pga brandsäkerhet om jag minns rätt då deras närmsat grannes hus låg relativt nära tomtgräns.

Att egna huset tappar värde pga insyn mm, väger tyvärr mycket lätt. Man får insynsskydda sin egen tomt på lämpligt sätt, när omvärlden förändras helt enkelt.
 
  • Gilla
vcx och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.