I samband med elektrikern som kopplade in min solpanel anläggning berättade jag om mitt intresse för Off-Grid. Därefter kollade vi in hur detta skulle fungerar med min anläggning. Vi kom fram till att jag behövde köpa en Huawei B1 box som samarbetar tillsammans med min Sun2000-8KTL-M1 och mitt batteri LUNA2000-5KW-C0.

Elektrikern sa att detta klarar han i samråd med sin chef och jag fick en offert med pris på sms. Jag köpte in Huawei B1 box och bokade tid med elektrikern som kom med sin chef. Dagen de kom läste de bruksanvisning tittade på Youtube åkte på lunch kom tillbaka och svarade att om de ska koppla in boxen B1 så som beskrivet kommer jag att ge ström till mina grannar vid strömavbrott och att de behöver koppla in en ny central med 16A säkring och ett eluttag.
Detta är konstigt för mig då i boxens specifikation står det att den automatisk känner av strömavbrott och genom signalkabel till smartmätaren när strömmen kommer tillbaka. Alltså borde inte Box-B1 vidare transportera min energi till grannarna, detta påpekade jag till elektrikerna som vidhåller att det fungerar inte så och att specifikationen för Box-B1 inte stämmer.

Hur kan jag gå vidare och finns det någon på forumet som har erfarenhet av Box-B1 och vet vad som är rätt och gäller?
 

Bästa svaret

Som jag uppfattar boxens funktion så växlar endast 1 fas av 3 mellan elnätet och backup utgången på boxens backuputgång som får sitt via batteri och växlare. På denna backuputgång lägger man de enheter som fortfarande skall funka under strömavbrott dock fortfarande 1fas. Givetvis så blir det då en egen gruppcentral för backupenheter. Men inget går ut på det allmänna elnätet under strömbortfall. När sen strömavbrottet är över så förses backuputgången via det allmänna elnätet. Detta styrs av en övervakningssignal från boxen till växlaren som gör att boxen tjänstgör som slav under växlaren och inte släpper ut 3faser på det allmänna elnätet under avbrott
 
 • Gilla
Roger Fundin och 1 till
 • Laddar…
Helt rätt...så förstår jag också det och vi bestämde vilken fas jag ville använda. Ändå säger elektrikern att det inte fungerar utan att elen går till mina grannar och därför vägrar sätta upp boxen. De vill att jag ska ha en central till, med eget uttag och egen säkring - detta anser jag inte behövas och vill inte betala för. Min fråga är nu hur ska jag få elektrikerna att förstå och hålla sig till den ursprungliga planen/priset.

Dock förstår jag inte att det måste vara en ny central utan det ska väl gå att koppla på befintlig central? Eller är jag fel på det?
 
Men menar de inte att backup fasen måste ha en egen avsäkring till förbrukarna vilket är riktigt. Eftersom man brutit ut de förbrukarna från den vanliga gruppcentralen
 
 • Gilla
klaskarlsson
 • Laddar…
Huaweis box kopplas mellan inkommande servis och ditt hus. Det brukar bli två skarvar för att komma ut med allt till boxen, en kabel åter in till förbrukarna och sedan en ny matning till grupper som du vill ha backup på.

Tänk på att du kan bara ha 1-fas förbrukare under backup och max ca 3 kW med din växelriktare.

Du måste även ordna med ett jordtag och anmäla till nätbolaget att du ska ha backup funktion.
 
 • Gilla
Roger Fundin
 • Laddar…
K
Det Huaweis box gör är att koppla bort växelriktaren från elnätet och sedan tar den och genererar ström ut på en fas som du kopplar till en separat central/uttag. Och gör det automatiskt och koppla tillbaka när strömmen kommer igen.

Inte lika elegant som Fronius lösning där allt är inbyggt i växelriktaren. Men som har samma nackdel.
 
 • Gilla
Roger Fundin
 • Laddar…
K knightjocke skrev:
Det Huaweis box gör är att koppla bort växelriktaren från elnätet och sedan tar den och genererar ström ut på en fas som du kopplar till en separat central/uttag. Och gör det automatiskt och koppla tillbaka när strömmen kommer igen.

Inte lika elegant som Fronius lösning där allt är inbyggt i växelriktaren. Men som har samma nackdel.
Okej, det låter som elektrikerna hade rätt ändå. Så då behöver jag köpa ytterligare en liten central kopplat till ett uttag som sätts någonstans i huset och som jag kan koppla ett grenuttag till. Så länge jag håller mig till under 3000W så bör det fungera. Har jag uppfattat rätt?
 
 • Gilla
Håbbe01
 • Laddar…
Holypain Holypain skrev:
Okej, det låter som elektrikerna hade rätt ändå. Så då behöver jag köpa ytterligare en liten central kopplat till ett uttag som sätts någonstans i huset och som jag kan koppla ett grenuttag till. Så länge jag håller mig till under 3000W så bör det fungera. Har jag uppfattat rätt?
Du behöver inte en ny central. Du kan sektionerna upp den befintliga och dra ut en 1-fas grupp från boxen som bara matar den.

Det finns tydligt kopplingsschema i manualen för boxen.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 1 till
 • Laddar…
Elektrikern hade hela tiden tillgång till manualen och dessutom skrev jag ut mer utförliga instruktioner från nätet. Samtidigt som jag påvisade att det borde fungera men det verkar som att jobbet blev större än vad de trodde eller att de inte förstår hur man ska göra? Nu sitter jag här med min Box-B1 och undrar över hur jag kan hjälpa elektrikerna att komma tillbaka och slutföra arbetet.
 
Jag har bett dem kontakta Huawei för deras frågor kring det som de är osäkra över men det verkar som att de låst sig vid deras idé om en extra central. Därför hoppas jag att här i detta forum få tips och ledtrådar som jag kan presentera för dem så vi kan gå vidare med installationen.
 
Är de klara över att de måste ordna ett lokalt jordtag och ny anmälan till nätägaren?

Om de inte gjort föranmälan skulle jag rekommendera dem att börja där så inte nätägaren har några krav de inte är medvetna om och kan bli dyra.

Har varit med om att nätägarna haft de märkligaste kraven och du måste bara lyda.
 
K
Holypain Holypain skrev:
Okej, det låter som elektrikerna hade rätt ändå. Så då behöver jag köpa ytterligare en liten central kopplat till ett uttag som sätts någonstans i huset och som jag kan koppla ett grenuttag till. Så länge jag håller mig till under 3000W så bör det fungera. Har jag uppfattat rätt?
Ja, de behöver säkras av och ha jordfelsbrytare. Så en personskyddsautomat löser båda på ett kompakt sätt. Det går att sätta i samma central men kanske tydligare med en egen liten låda. Behöver inte vara en stor central.

Skulle nog se till att hålla mig på 10A på ett uttag. Så då hade jag nog satt två separat säkrade uttag
 
 • Gilla
klaskarlsson
 • Laddar…
Holypain Holypain skrev:
I samband med elektrikern som kopplade in min solpanel anläggning berättade jag om mitt intresse för Off-Grid. Därefter kollade vi in hur detta skulle fungerar med min anläggning. Vi kom fram till att jag behövde köpa en Huawei B1 box som samarbetar tillsammans med min Sun2000-8KTL-M1 och mitt batteri LUNA2000-5KW-C0.

Elektrikern sa att detta klarar han i samråd med sin chef och jag fick en offert med pris på sms. Jag köpte in Huawei B1 box och bokade tid med elektrikern som kom med sin chef. Dagen de kom läste de bruksanvisning tittade på Youtube åkte på lunch kom tillbaka och svarade att om de ska koppla in boxen B1 så som beskrivet kommer jag att ge ström till mina grannar vid strömavbrott och att de behöver koppla in en ny central med 16A säkring och ett eluttag.
Detta är konstigt för mig då i boxens specifikation står det att den automatisk känner av strömavbrott och genom signalkabel till smartmätaren när strömmen kommer tillbaka. Alltså borde inte Box-B1 vidare transportera min energi till grannarna, detta påpekade jag till elektrikerna som vidhåller att det fungerar inte så och att specifikationen för Box-B1 inte stämmer.

Hur kan jag gå vidare och finns det någon på forumet som har erfarenhet av Box-B1 och vet vad som är rätt och gäller?
Hej Holypain

Jag såg din fråga i min tråd; https://www.byggahus.se/forum/threa...rar-man-en-vecka.403877/page-101#post-5548283

Jag vet inte om jag kan hjälpa dig mer än de råd du redan fått i din tråd. Jag har ingen erfarenhet av den utrustning du köper.

Som du ser av min tråd (där du ställde en fråga till mig) så blandar jag inte in min reservkraft in i den vanliga elmatningen, även om min reservkraft liksom din är enfas. Jag är tveksam om det blir enkelt att ”hålla reda på” hur reservkraften är inkopplad mot olika laster och vad som händer om ett fel uppstår.

Kom ihåg att vid reservkraftdrift så kommer inte dina normala säkringar att klara av att lösa ut (bryta strömmen, på stipulerad tid). Utan rimligen så kopplar reservkraften ifrån (det blir mörkt) vid fel eller överlast, och då gäller det att veta hur man felsöker i ett mörkt hus under den stress som ett strömavbrott kan skapa.
 
 • Gilla
Holypain
 • Laddar…
Tack för alla svar, jag förstår ändå inte allt som ni informerat mig om (ursäkta min okunskap) . Hörde av elektrikern idag att han kommer och kopplar in allt i nästa vecka. Återkommer med hur kopplingen gick till dock så behövs ingen anmälan eller koppling till jordtag om jag förstått rätt.
 
Uppdatering...
Elektrikern var här och kopplade in B1 boxen till en egen central, vid strömavbrott kopplar boxen ifrån griden ger ström till VR (från batteriet) så att solpaneler fortsätter ladda batteriet. Från den nya centralen sitter där en säkring och sen ett vanligt uttag inomhus som får ström från batteriet vid strömavbrott.

Det är inte 100% säkert att det är så det går till men det är så jag förstod att det fungerar.
 
 • Gilla
Håbbe01
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.