lärjungen
Jag har under det gångna året för första gången tjänat mer än 40 lax på att hyra ut en stuga via airbnb. Därmed skall jag skatta på överskottet.

Enligt skatteverket får man ju tjäna ett scahblonbelopp 40 000 utan att skatta. Därutöver får man göra ett avdrag på 20% av summan man tjänat.

Följande exempel kommer från skatteverkets hemsida:

Exempel: Du hyr ut ditt småhus i sex månader
Du hyr ut ditt hus under sex månader för 10 000 kronor per månad. Du får göra ett schablonavdrag med 40 000 kronor. Du får även göra avdrag med 20 procent av hyresintäkten.

Räkna så här
Din intäkt från uthyrningen är 60 000 kronor.
10 000 kronor x 6 månader = 60 000 kronor
Ditt schablonavdrag är 40 000 kronor.
Ditt avdrag för hyresintäkten är 12 000 kronor.
60 000 kronor x 20 procent = 12 000 kronor
Dra bort avdragen från din hyresintäkt.
60 000 kronor – 40 000 kronor – 12 000 kronor = 8 000 kronor
Du ska ta upp ett överskott på 8 000 kronor som kapitalinkomst när du deklarerar. Skatten är 30 procent av överskottet, vilket blir 2 400 kronor för din uthyrning.
Uträkningen i sig är inte svår att förstå. Frågorna jag har är:

1. Var uppger jag dessa siffror i deklarationen? Är det vid punkt 7.3, dvs "Överskott vid uthyrning av privatbostad"?

2. Skall summan redovisas på brutto eller nettoinkomst? Besökarna betalar ju en viss summa, varav airbnb tar en procentsats. Så jag får ju inte ut hela summan i handen.

3. Är det kalenderåret som gäller, dvs från 1 jan 2021 till 31 Dec 2022, eller går brytningen vid nåt annat datum?

Tacksam om nån som hyrt ut via airbnb och skattat kan upplysa mig hur detta funkar. Jag är verkligen inte van vid att deklarera, utan har alltsom oftast bara skummat igenom deklarationen och godkänt den.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.