Finns det fyrkantiga cementringar?
Går det att göra en gabionmur med varannan gabion och varannan en "cementkruka"?
Vi vill ha en häck, men har dåligt med plats och funderar på om man kunde spara plats genom att plantera i gabionmuren? Under finns det jord.
 
Är det inte lättare att använda l-stöd eller motsvarande på en gång? En häck som utgår från plantor långt från varandra kräver noggrant val av växter och läggning för att bli bra.
För buskplantering i solitärform så gissar jag att det går att stoppa ner cementrör i en gabion men det blir problem med planteringshöjden då marknivå skapar risk för översvämning och i höjd med övre kant på röret risk för frostsprängning av röret och/eller att rötterna fryser. Det kanske finns bättre planteringsbehållare men den ska även tåla trycket från omgivningen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.