Vi har tänkt stycka av en tomt och bygga ett hus på tomten. Vi har dock problem därför att det ligger ett 110x30m stort gravfält i närheten. Vi har fått avslag på vårt första förhandsbesked på en tänkt avstyckning med huset ca. 15 meter från gravfältet. Vi har nu flyttat tomten tänkt att huset ska stå ca. 50 meter från gravfältet.

Finns det någon som kan ge oss lite hopp genom egna erfarenheter att länsstyrelsen ska gå med på detta?! Hur långt ifrån har ni fått bygga? Vi förstår själva inte varför ett hus 50 meter ifrån skulle "störa gravfriden", vilket var argumentet i förra ansökan och att det således ligger inom det s.k. fornlämningsområdet.
 
Risken är dessutom stor att ni kan åka på att bekosta en arkeolog som skall undersöka marken först. Kostanden för denna är läpande och kan skjuta iväg om man har otur.
 
Det är ju inte bara relationen mellat ert nya hus och gravfältet som är intressant. Ett krux är, precis som volvo antyder, att ingen i nuläget vet hur mycket mer som finns i området utöver det som är synligt ovan mark (gravhögarna, rösena eller vad det nu är). Det kan ofta finnas ytterligare gravar, rester efter förhistoriska boplatser o.s.v. i anslutning till sådana lämningar.

Det enklaste är väl att ni inleder diskussioner med länsstyrelsen. Vad tror de om möjligheten att få tillstånd till byggnation i närheten av gravfältet? Är det vissa ytor som kunde vara enklare att få tillstånd vid än andra? Kan ni justera era planer för att undvika de värsta "krockarna"? o.s.v.
 
volvo skrev:
Risken är dessutom stor att ni kan åka på att bekosta en arkeolog som skall undersöka marken först. Kostanden för denna är läpande och kan skjuta iväg om man har otur.
Har alltid funderat kring detta; vad händer om det skjuter iväg långt över tomtägarens tillgångar? Vem betalar "skulden"? Får kronofogden driva in skulden alt. sätta personen i privat konkurs? Det verkar ju var ett lotteri med en livslång skuld som högsta vinst.
 
Nog för att det kan dra iväg, men brukar arkeologerna ha någon uppfattning om hur stor undersökning som behövs i ett initialt skede, och utifrån det sätter man ett tak. Konsekvensen kan naturligtvis bli att man vill göra fördjupade undersökningar innan man vill tillåta bygglov, och det har markägaren inte råd med. Då avstannar processen. Inget bygglov beviljas, ingen mer arkeologi bedrivs.
 
Den planerade tomten och huset ligger på en plats där det varit ett sand/grustag i många år. Denna grop fylldes igen på 50-talet. Så några lämningar lär inte finnas kvar på den platsen, utan någon helt annanstans isåfall... Tror ni fortfarande att Länstyrelsen kan hindra oss genom enbart "stör gravfriden"? Någon som har egen erfarenhet av just detta?
 
Det går inte att rätt upp och ned säga att vissa metrar är OK, andra inte, utan man får lov att se lite till förutsättningarna.

Jag kan dock förstå att 15m upplevdes som för nära, om ni utan större problem kunde flytta huset så det blir 50m. På landet finns det ju i allmänhet mer plats för att lämna utrymme och ta lite hänsyn än i städerna. Det anses viktigt att fornminnena i stor utsträckning hålls öppna för allmänheten.

Är det sedan en skogsdunge, bergsknalle eller något mellan er, så att man inte upplever det som att ert hus och gravfältet hör samman så torde det inte vara några större problem, och ni kommer inte att störas av evenutella besökare till fornminnet.
 
Ingen kulle eller skogsdunge finns mellan, men själva gravfältet ligger uppe på en kulle, så det känns ändå som att det är väldigt avgränsat. Tyvärr är detta sista möjligheten för oss att bygga ett hus på marken. Vi har ju också lite förutsättningar för vart vi kan tänka oss ett hus, vad gäller väderstreck, utsikt och närhet till industri, väg etc. Hoppas bara nu att lst. är mänskliga.

Att någon allmänhet skulle besöka fornminnet i nuläget är nog mindre troligt. Tror inte gemene man ser något särskilt där...
 
Som alltid när det gäller sådant här så tror jag att det bästa ni kan göra är att boka en tid och fysiskt åka till handläggaren och prata om saken. Då kan ni komma med era argument och också få veta hur handläggaren ser på saken. ER bygglovshandläggare är också den som har den största makten i ärendet, det är inte ofta nästa instans (ex nämnd) går emot handläggarens rekommendation.
 
mariagustafsson skrev:
Den planerade tomten och huset ligger på en plats där det varit ett sand/grustag i många år. Denna grop fylldes igen på 50-talet.
Då finns stor risk fö ratt man behöver en geoteknisk undersökning och att grundläggningen får anpassas till detta.
Det är inte helt lätt att grundlägga på okontrollerade fyllnadsmassor.
 
Har nu haft Lst ute på bedömning om lämplig placering. Ingenting inom 100 meter verkar funka. Suck! Detta trots att vi förut fått en indikering på en annan lämplig placering som inte är 100 meter ifrån.

Vi tycker att bedömningen är löjlig och osaklig. Inget finns troligtvis att hämta på tomten i form av lämningar eftersom de nog är bortforslade i och med sandtaget. Dessutom så är det ju inte bara vårt hus som skulle störa gravfriden utan även högspänningskablar och alla 3 andra hus i byn. Vad kan då göra att just vårt hus skulle störa friden mer än de andra. Antagligen för att de byggdes innan lagen kom till... Men ändå! Löjligt!

Nån som har tips på om det lönar sig att överklaga (om vi bara får ett beslut att överklaga först)? Nån som har nån koll på kostnader för rättegångar som denna? Eller någon som tror att instanser över Lst kan ha andra åsikter?
 
Att överklaga ett myndighetsbeslut kostar inget.

Däremot så misstänker jag att beslutsgången här är att ni måste formellt söka bygglov med de kostnader som ingår i det. Bygglovet går på remiss till Lst, som avstyrker, ni får avslag på bygglovet. DÅ finns det något att överklaga (till Lst som första överklagande instans).

Men som Volvo påpekar så är ju frågan om den här tomten överhuvudtaget är lämplig att bygga på, kan bli ganska saftiga extrakostnader iom, de gamla fyllnadsmassorna.
 
Om första överklagande instans är Lst så får vi ju nej igen. Vart går det sen? Är inte Riksantikvarieämbetet inblandat på något sätt också. Iallafall enligt han på Lst. Hur överklagar man till RAÄ?

I vilket skede kostar ett överklagande pengar?
 
Att överklaga myndighetsbeslut kostar aldrig pengar, oavsett hur högt man överklagar (normal gång för bygglov är länstyrelse, länsrätt, kammarätt, regeringsrätt).

Jag tror (med betoning på tror) att ni inte kan få något beslut om detta annat än genom att söka bygglov. Och det kostar pengar, även om det avslås. Och det är först när det finns ett beslut som det går att överklaga.
 
Tack för svar.

hempularen: Riksantikvarieämbetet, har du nån koll på vart i processen de kan komma in? Också förhandsbesked går att överklaga på samma sätt som nygglov antar jag?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.