Ja förhandsbesked borde räcka för att få ett beslut som går att överklaga.

Observera att jag vet mycket lite om forminnen och hur de hanteras. Men jag tror som sagt att gången är den att de uppmärksammas som en del av bygglovsprocessen (eller förhandsbesked). Riktigt hur riksantikvarieämbetet kommer in i det hela veta jag inte. Men jag antar att länstyrelsen i det här fallet är en förlängd arm till ämbetet. Jag tror att de skyddar de fornminnen som riksantikvarieämbetet lokaliserat, och följer riktlinjer uppdragna av ämbetet. Så det är möjligt att det går att kolla med ämbetet om riktlinjerna i det här fallet följts. Kanske tom. går att få en "överprövning" från riksantikvarieämbetet, men det har jag ingen aning om.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.