Det är enkelt, FM vill inte att husets värde ska öka OM de skulle vara tvungna att lösa in fastigheten i framtiden.

I Luleå (med flygflottiljen F21) överklagas i princip varenda bygglov på södra sidan staden av denna anledningen. Den folkliga förankringen med försvarsmakten håller på att försvinna för gott, FM är mest emot numera...
 
Kan det inte vara så att en andra våning nås av mer buller. FM blir tvungna att bullra mindre med följd att de får anpassa/minska sin verksamhet
 
Säkert viss skillnad på ljudnivån mellan övervåning och undervåning. Men hittills har det varit en rent ekonomisk fråga här. Ja förvisso i kombination med att säga nej till all nybyggnation samtidigt, eftersom nybyggnation skulle kunna ge fler drabbade människor av buller vid en kommande miljöprövning.
 
G
antar att detta är mitt ärende som i dagarna vart överklagat. Det låter lite missvisande med att en hel våning skall byggas till när det i själva verket rör sig om ett loft,
bygget blir 3 dm för högt enl detaljplanen som tillåter 3,7m och arean på huset blir 7 kvadrat för stort tillåtet är 80, att huset byggs ut samtidigt är bara för att kommunen kräver att man skall klara tillgänglighetskraven.
Vet att militären brukar vara med och tycka till i alla ärenden just här ute då vi är inom försvarets påverkansområde
bara att hoppas på det bästa...
/A
 
Fm har fått många klagomål mot sin verksamhet från boende runt deras anläggningar, som sen begränsat verksamheten att det bara är naturligt att dom gör så här.
Om folk inte hade klagat på buller från en verksamhet som oftast har funnits där långt innan dom flyttade dit så hade det varit ett annat läge.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.