Byggahus.se
Jag är bouppgivare för min mosters dödsbo. Vi har inte hittat något köpekontrakt från köpet. Ingen efterlevande finns som kan bringa klarhet i situationen.

Vi hade hoppats att bostadsrättsföreningen skulle kunna hjälpa oss men de har ingen notering om priset, endast om godkännande av överlåtelsen. Irriterande nog har de notering om priset på de två lägenheter moster sålde för att köpa den här lägenheten (båda i samma förening som den nuvarande).

Det verkar inte finnas någon möjlighet till schablonberäkning som med värdepapper men detta kan ju inte vara första gången i världshistorien som den här situationen uppstår.

Vad har andra gjort?
 
Det låter oerhört märkligt att det inte finns en notering hos föreningen. Det är inte en giltig överlåtelse om inte priset registreras. Är det möjligen en gåva eller arvskifte (ev. med "lossköp"). Om man ärver eller ex. får en lägenhet via bodelning, så anses anskaffningskostnaden vara den som tidigare ägare hade.

Föreningen måste ex. skicka en kontrolluppgift till skatteverket vid en försäljning, hur skull det gå till om inte en inköpskostnad finns registrerad.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Det är vanligt köp. Moster köpte först en mindre lägenhet, sedan grannlägenheten vägg-i-vägg med tanken att slå ihop dem. Båda lägenheterna såldes 1998 och istället köptes den nuvarande som hon ägde vid sin bortgång. Alla tre lägenheterna ligger i samma bostadsrättsförening och hon bodde ingen annanstans mellan bytena.
 
Claes Sörmland
H hempularen skrev:
Det låter oerhört märkligt att det inte finns en notering hos föreningen. Det är inte en giltig överlåtelse om inte priset registreras. Är det möjligen en gåva eller arvskifte (ev. med "lossköp"). Om man ärver eller ex. får en lägenhet via bodelning, så anses anskaffningskostnaden vara den som tidigare ägare hade.

Föreningen måste ex. skicka en kontrolluppgift till skatteverket vid en försäljning, hur skull det gå till om inte en inköpskostnad finns registrerad.
I praktiken fungerar det så i min förening att den kopia av överlåtelseavtalet som inkommer till styrelsen från mäklaren i samband med överlåtelsen skickas till den ekonomiska förvaltaren som ordnar med kontrolluppgiften. Inget register förs i övrigt gällande överlåtelsesumman.
 
I våran förening så skickar mäklaren till förvaltaren (som arkiverar) sen en kopia till oss.. vi protokollför endast namn och tillträdesdag.. sen har ekonomiska förvaltaren originalet. Så kontakta förvaltaren (står förmodligen på avin) så kan dom ta fram köpeskillingen..
 
Den externa förvaltaren (som sannolikt inte var densamma 1998) har inget i sina arkiv utan hänvisar till föreningen.

Det här är svaret från styrelsen:
"Jag har varit nere och letat i arkivet två gånger och tyvärr inte kunnat hitta något överlåtelseavtal
Det jag har hittat är protokoll från styrelsemöte 25 Juni 1998 där man godkänt försäljningen av lägenhet 24
Men ingen köpesumma.
Hon har haft lägenheter i föreningen innan nr 24 och dessa blev överlåtna 10/9-98 respektive 17/9-98
Där har man ju dock skrivit med priser men det hjälper ju tyvärr inte dig."
 
Höfta inköpspriset med ledning av de samtidigt andra sålda lägenheterna och gör en notering att priset är uppskattat. Lägg inte ner mer tid på detta - skatteverket är flinka på rimliga siffror.
 
  • Gilla
Nötegårdsgubben och 4 till
  • Laddar…
yonna yonna skrev:
Höfta inköpspriset med ledning av de samtidigt andra sålda lägenheterna och gör en notering att priset är uppskattat. Lägg inte ner mer tid på detta - skatteverket är flinka på rimliga siffror.
Alternativt, ring skatteverket och fråga, det kostar inget annat än lite tid i telefonkö.

Edit: Borde inte försäljningarna av de sålda bostäderna ha deklarerats? Då borde ju värdet av ersättningsbostaden angetts. Med skopa tur kanske Skatteverket kanske kan gräva fram siffror.
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.