Byggahus.se
Lite svårt att hitta detta på Boverkets hemsida...
 
Spännande att många kommuner inte har koll på "sammanhållen bebyggelse" och "bygglovspliktig sammanhållen bebyggelse"
Sammanhållen bebyggelse definieras i PBL kap. 1.
Dock så är den bygglovspliktiga sammanhållna bebyggelsen definierad så här "en bebyggelse grupp som består av minst 10-20 hus."
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...tgarder/Komplementbyggnad-utanfor-detaljplan/

Så ni som bor på landet hänvisa kommunen till Boverket. Så att kommunerna gör rätt.
 
  • Gilla
Peter787 och 1 till
  • Laddar…
Jag är ju intresserad av vad som menas med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Någon som kan tolka?
 
Jag skulle nog säga att de flesta kommuner kommer att dra kortet om sammanhållen bebyggelse.

I landsbyggskommuner är det även vanligt att man pratar om landskapets karaktär och förbjuder bebyggelse av åkermark. Många kommuner vill även att det inte byggs "solitärer". Dvs enstaka hus långt från annan bebyggelse med beaktning till den kommunala servicen vad gäller avall med mera.

Så att lyfta att det är "enkelt" med bygglov på landet är att göra läsare en otjänst. Men förstår att Red i sommartorkan återpublicerar massa gammalt material.

EN bra sak med "landet" är att generellt är det enklare med fasadförändringar och kosmetika då man i de slipper områdeskaraktären som kan förekomma i planlagda områden.

I mitt område är det i princip "fritt" att göra vad man vill om man söker bygglov och grannarna inte har åsikter. Bygglovet fyller därmed mer syftet att inte det ska uppståp bråk mellan grannar och att säkerställa tillgänglighet och byggnadskrav/avlopp.
Men trots "friheten" är det så att bygglov ska in och relativt stora pengar ska betalas för dessa.

Red får gärna komplettera artikeln med kommuner där man "släppt fritt". För just benämningen sammanhängande bebyggelse gör ju att planlagt och landet är rätt lika även om det som sagt kan ge vissa mindre friheter för de i "planlöst" område.
 
O
Appendix Appendix skrev:
Men trots "friheten" är det så att bygglov ska in och relativt stora pengar ska betalas för dessa.
Självklart. Det där är dessutom ett tragiskt exempel när den småsocialistiska svenska avundsjukan skjuter sig själv i foten. Är man "rik och välbeställd" och har råd att bygga så skall man minsann straffas. Så på med avgifter för saker som varken borde kräva tillstånd eller vara avgiftsbelagt. Det kan de gott ha de rika jävlarna! Sen missar man att de det drabbar i praktiken är de "fattiga och mindre bemedlade" som helt plötsligt inte ens har råd att sätta upp ett enkelt plank eftersom avgifterna nästan dubblar kostnaden. De rika berörs knapp eftersom det är småpengar i deras värld. Så i slutänden står den avundsamme medelsvensson där med knuten näve i fickan och stirrar på den rika grannens bygge och det enda som man uppnått är att göra skillnaden mellan fattiga och rika ändå större. Nej, utöka mängden bygglovsbefriade åtgärder och gör dem ovillkorligt avgiftsfria!
 
  • Gilla
Peter787 och 5 till
  • Laddar…
Johan_Byarum Johan_Byarum skrev:
Spännande att många kommuner inte har koll på "sammanhållen bebyggelse" och "bygglovspliktig sammanhållen bebyggelse"
Sammanhållen bebyggelse definieras i PBL kap. 1.
Dock så är den bygglovspliktiga sammanhållna bebyggelsen definierad så här "en bebyggelse grupp som består av minst 10-20 hus."
[länk]

Så ni som bor på landet hänvisa kommunen till Boverket. Så att kommunerna gör rätt.
Hm, den skrivelsen har jag inte sett innan! Det heter alltid att sammanhållen bebyggelse är 3-4 hus.. Då öppnar det ju för att kunna bygga gäststuga eller stort växthus på tomten!
 
S swirve skrev:
Hm, den skrivelsen har jag inte sett innan! Det heter alltid att sammanhållen bebyggelse är 3-4 hus.. Då öppnar det ju för att kunna bygga gäststuga eller stort växthus på tomten!
Det är många kommuner som inte vet om när bygglov krävs inom sammanhållen bebyggelse.
Definitionen i PBL är 3 byggnader på minst två tomter som gränsar till varandra, om jag inte missminner mig.
Men dubbelkolla med din kommun innan du sätter igång och hänvisa till Boverket om de hävdar 3-4 hus.
 
TRJBerg
Det där med grannmedgivande om närmare än 4,5 m till grannen: gäller det strikt till fastighetsgräns?
Eller gäller det till tomtgräns?
Frågar eftersom jag omges av skogs- och lantbruksfastigheter och har ca 400 meter till närmaste byggnad (ekonomibyggnad).
(Samt en lokal väg.)
 
Det gäller fastighetsgräns. Du har alltid en granne.
 
  • Gilla
MetteKson och 1 till
  • Laddar…
TRJBerg
H hempularen skrev:
Det gäller fastighetsgräns. Du har alltid en granne.
Misstänkte det. Men har du källa på det? (Typ lag, regel från boverket eller rättsfall )
 
Claes Sörmland
"Gränsen" är inte definierad i lagtexten eller förarbete så man får gå till rättsfall. Och jag har för mig att det kan röra olika typer av gränser beroende på plats. Det som blev en viktig tolkningsfråga var om t ex en plangräns mot allmän plats eller en gata skulle kunna vara "gr'änsen". Och det fann MÖD i MÖD 2013-06-07 (Mål nr P 105-13) och MÖD 2013-09-20 (Mål nr P 1972-13).

Så gränsen mot en gata eller väg räknas också samt mot allmän plats enligt detaljplan. Således räknas nog de flesta plangräsnser, tomtgränser o s v.
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.