Byggahus.se

Bygglov på landet

 1. A
  Medlem · Nivå 8
  Lite svårt att hitta detta på Boverkets hemsida...
   
 2. Johan_Byarum
  Medlem Nivå 1
  Spännande att många kommuner inte har koll på "sammanhållen bebyggelse" och "bygglovspliktig sammanhållen bebyggelse"
  Sammanhållen bebyggelse definieras i PBL kap. 1.
  Dock så är den bygglovspliktiga sammanhållna bebyggelsen definierad så här "en bebyggelse grupp som består av minst 10-20 hus."
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...tgarder/Komplementbyggnad-utanfor-detaljplan/

  Så ni som bor på landet hänvisa kommunen till Boverket. Så att kommunerna gör rätt.
   
  • Laddar…
 3. O
  Medlem Nivå 4
  Jag är ju intresserad av vad som menas med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Någon som kan tolka?
   
 4. Appendix
  Husägare · Nivå 11
  Jag skulle nog säga att de flesta kommuner kommer att dra kortet om sammanhållen bebyggelse.

  I landsbyggskommuner är det även vanligt att man pratar om landskapets karaktär och förbjuder bebyggelse av åkermark. Många kommuner vill även att det inte byggs "solitärer". Dvs enstaka hus långt från annan bebyggelse med beaktning till den kommunala servicen vad gäller avall med mera.

  Så att lyfta att det är "enkelt" med bygglov på landet är att göra läsare en otjänst. Men förstår att Red i sommartorkan återpublicerar massa gammalt material.

  EN bra sak med "landet" är att generellt är det enklare med fasadförändringar och kosmetika då man i de slipper områdeskaraktären som kan förekomma i planlagda områden.

  I mitt område är det i princip "fritt" att göra vad man vill om man söker bygglov och grannarna inte har åsikter. Bygglovet fyller därmed mer syftet att inte det ska uppståp bråk mellan grannar och att säkerställa tillgänglighet och byggnadskrav/avlopp.
  Men trots "friheten" är det så att bygglov ska in och relativt stora pengar ska betalas för dessa.

  Red får gärna komplettera artikeln med kommuner där man "släppt fritt". För just benämningen sammanhängande bebyggelse gör ju att planlagt och landet är rätt lika även om det som sagt kan ge vissa mindre friheter för de i "planlöst" område.