Byggahus.se
Mitt första bygge i livet, en utbyggnad om 50 kvm.
Fick startbesked 2017 Januari. Påbörjade strax därefter.
Har dock missat att lämna in slutbesked och nu har mina 5 år gått. Alltså borde mitt bygglov ha gått ut 2022 Januari.

Vad händer nu? Har jag ett svartbygge?

Ska ringa kommunen och prata med dem men är nyfiken på era erfarenheter.
 
K kallabaz skrev:
Mitt första bygge i livet, en utbyggnad om 50 kvm.
Fick startbesked 2017 Januari. Påbörjade strax därefter.
Har dock missat att lämna in slutbesked och nu har mina 5 år gått. Alltså borde mitt bygglov ha gått ut 2022 Januari.

Vad händer nu? Har jag ett svartbygge?

Ska ringa kommunen och prata med dem men är nyfiken på era erfarenheter.
Precis som du skriver så har du ett bygge utan tillstånd. Ring kommunen och se hur du ska göra. Finns ingen mening med att ljuga för de, sanktionssvgift kommer det bli.
 
Kanske beror på kommun men om du kan visa att ditt bygge varit klart sedan länge och det är ett mindre bygge och bara är ett formaliafel så tror jag de tar det med en klackspark o bara kollar att allt är i sin ordning och avslutar. Har för mig jag läst trådar här som avslutats helt utan dramatik, men då har det rört små saker som marklov för stödmur eller inglasning av altan. Minnet kan ju spela spratt men är rätt säker på den utgången.
 
  • Gilla
Nissens
  • Laddar…
Ok. Spännande, jag får ringa dem imorgon och kolla.
Sköna telefontider har de iaf.
 
Så som det var före senaste ändringen av PBL, så brukade kommunen bara vara glada över att kunna avsluta ärendet, även om det gått över tiden.
Jag tror att det är likadant nu. Men numera får du ju inte ta det nybyggda i bruk förrän slutbeviset finns, det är en sanktions avgift på ca 10-20 000 (den lägre om det gäller en mindre åtgärd) om man bryter mot det. Finns ju risk att du åker på den avgiften, såvida du inte kan hävda att du ännu inte ”flyttat in” i utbyggnaden. Tror inte att de kommer ut och inspekterar.
 
H hempularen skrev:
Så som det var före senaste ändringen av PBL, så brukade kommunen bara vara glada över att kunna avsluta ärendet, även om det gått över tiden.
Jag tror att det är likadant nu. Men numera får du ju inte ta det nybyggda i bruk förrän slutbeviset finns, det är en sanktions avgift på ca 10-20 000 (den lägre om det gäller en mindre åtgärd) om man bryter mot det. Finns ju risk att du åker på den avgiften, såvida du inte kan hävda att du ännu inte ”flyttat in” i utbyggnaden. Tror inte att de kommer ut och inspekterar.
Tack för info. Jag vet inte vilken PBL jag går på..
Vi flyttade in innan det var klart. En utbyggnad på 42 kvadrat på ena hållet och 8 kvadrat i 2 plan med öppen planlösning åt andra hållet.

EDIT: Hur vet jag vilken PBL jag gick med?
 
Du är på den nya. De ändrade för ca 10 år sedan.
 
daddydj daddydj skrev:
Du är på den nya. De ändrade för ca 10 år sedan.
Ok. Ännu mer spännande då.
 
H hempularen skrev:
Så som det var före senaste ändringen av PBL, så brukade kommunen bara vara glada över att kunna avsluta ärendet, även om det gått över tiden.
Jag tror att det är likadant nu. Men numera får du ju inte ta det nybyggda i bruk förrän slutbeviset finns, det är en sanktions avgift på ca 10-20 000 (den lägre om det gäller en mindre åtgärd) om man bryter mot det. Finns ju risk att du åker på den avgiften, såvida du inte kan hävda att du ännu inte ”flyttat in” i utbyggnaden. Tror inte att de kommer ut och inspekterar.
Det stämmer inte helt. Det kan i vissa ärenden vara så att det är tillåtet att ta det nybyggda i bruk innan du fått slutbesked. Det ska framgå av bygglovet. Står det att ”åtgärden får tas i bruk innan slutbesked meddelats” så det okej att börja använda tillbyggnaden, då tillkommer inga sanktionsavgifter.

TS, kolla hur ditt bygglov är formulerat.
 
Redigerat:
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
M MetteKson skrev:
Det stämmer inte helt. Det kan i vissa ärenden vara så att det är tillåtet att ta det nybyggda i bruk innan du fått slutbesked. Det ska framgå av bygglovet. Står det att ”åtgärden får tas i bruk innan slutbesked meddelats” så det okej att börja använda tillbyggnaden, då tillkommer inga sanktionsavgifter.

TS, kolla hur ditt bygglov är formulerat.
Delegeringsbeslut:
Beslut
Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet vunnit laga kraft.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden gett startbesked.
Kontrollansvarig krävs inte enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen med hänvisning till 7 kap 5 § plan- och byggförordningen.

Beskrivning av ärendet
TEXTTEXTTEXT
Förslaget bedöms vara planenligt.
Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).


Sedan kom startbeskedet.
Kontrollplan
1. Konstruktionen ska projekteras och utföras av kompetent personal på ett fackmässigt sätt. Att så sker kontrolleras av byggherren.
2. Konstruktionen ska utföras enligt upprättade bygghandlingar. Att så sker kontrolleras genom egenkontroll av den som praktiskt utför åtgärden.
3. Utrymme med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt ska utföras enligt BBR 6:553. Att så sker kontrolleras genom egenkontroll av den som praktiskt utför åtgärden.

Villkor för utstakning
Utstakning och lägeskontroll utförs som egenkontroll.

Följande handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplan enligt ovan har följts (använd bifogad blankett "Begäran om slutbesked".

Giltighetstid
Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
 
K kallabaz skrev:
Delegeringsbeslut:
Beslut
Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet vunnit laga kraft.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden gett startbesked.
Kontrollansvarig krävs inte enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen med hänvisning till 7 kap 5 § plan- och byggförordningen.

Beskrivning av ärendet
TEXTTEXTTEXT
Förslaget bedöms vara planenligt.
Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).


Sedan kom startbeskedet.
Kontrollplan
1. Konstruktionen ska projekteras och utföras av kompetent personal på ett fackmässigt sätt. Att så sker kontrolleras av byggherren.
2. Konstruktionen ska utföras enligt upprättade bygghandlingar. Att så sker kontrolleras genom egenkontroll av den som praktiskt utför åtgärden.
3. Utrymme med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt ska utföras enligt BBR 6:553. Att så sker kontrolleras genom egenkontroll av den som praktiskt utför åtgärden.

Villkor för utstakning
Utstakning och lägeskontroll utförs som egenkontroll.

Följande handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked.
- Intyg från byggherren att kontrollplan enligt ovan har följts (använd bifogad blankett "Begäran om slutbesked".

Giltighetstid
Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
Det står inget om att du får ta det i bruk. Men det står ej heller att du inte får ta det i bruk. (Min kommun brukar tydligt uttrycka vad som gäller).

Jag tycker du ska skicka in blanketten kommunen refererar till och skriva att tillbyggnaden är klar och att kontrollplanen i startbesked följts. Med andra ord det kommunen begär. Krångla inte in dig i någon diskussion kring om du tagit den i bruk eller inte och att tiden dragit iväg. Har kommunen något att invända hör de av sig.
 
Redigerat:
  • Gilla
Fairlane och 4 till
  • Laddar…
H
I mitt bygglov stod det att jag fick ta det i bruk innan slutbesked.

när jag var klar maila jag kontrollplan och att jag ville att de gjorde slutkontroll.
Tog 30 minuter så fick jag svar på mail att de var inte intresserade att komma ut.
Så bifogade dom slutbeskedet i mailet.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
Pratade med kommunen idag.
Verkade inte vara några problem.
Skulle skicka in en reviderad ritning med ett fönster som utgått och begäran om slutbesked.
Verkade gå på linjen att de var glada att det blev avslutat.
 
  • Gilla
Blåbäret_numero_uno och 6 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.