Har lämnat in ansökan för bygglov för en utbyggnad där det i planritning framgår att köket flyttas. Det innebär att även imkanalen flyttas. Måste jag även söka bygganmälan för imkanalen då eller ”ingår” den i bygglovet (som är beslutat men har inte fått startbesked ännu).
 
Nej, det ska du inte behöva (inte i min kommun iaf. Är det en större tillbyggnad och en kontrollansvarig anlitad?
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
M MetteKson skrev:
Nej, det ska du inte behöva (inte i min kommun iaf. Är det en större tillbyggnad och en kontrollansvarig anlitad?
Tack för svar! inte så stor tillbyggnad men har krav på kontrollansvarig.
 
Nej ingen extra anmälan för IM-kanalen. Kontakta inspektören för att de ska anteckna detta. Uppdatera relationsritningar med flyttad IM-kanal och glöm inte att besikta den.
 
  • Gilla
Claes Sörmland och 1 till
  • Laddar…
LaszloToth LaszloToth skrev:
Nej ingen extra anmälan för IM-kanalen. Kontakta inspektören för att de ska anteckna detta. Uppdatera relationsritningar med flyttad IM-kanal och glöm inte att besikta den.
Tack för svar! Då ska jag skicka in komplettering. (Sotaren är redan konsulterad för besiktning)
 
I alla kommuner gäller att en ansökan som berör flera myndigheter, så är den myndighet man sökt lov hos, ansvarig för att kommunicera med andra berörda. Tex måste kommunen prata med Länsstyrelse för strandskydd, eller försvaret eller vad det nu kan vara. En ansökan räcker.
I ditt fall måste du måste ha ett sotarintyg för att få slutbesked, och ev en ritning/ beräkning för att få startbesked. Det kommer isåfall fram vid tekniskt samråd.
 
B Beckborg skrev:
I alla kommuner gäller att en ansökan som berör flera myndigheter, så är den myndighet man sökt lov hos, ansvarig för att kommunicera med andra berörda. Tex måste kommunen prata med Länsstyrelse för strandskydd, eller försvaret eller vad det nu kan vara. En ansökan räcker.
Jag tror att det du försöker säga är att den prövande myndigheten måste utreda ärendet tillräckligt, tex genom att kontakta andra berörda myndigheter. Dock är dina exempel något missvisande.
Det gäller exempelvis inte (för att använda TS situation) om bygglov och anmälan skulle gjorts till olika myndigheter. Då är det två separata ärenden och synkas (tyvärr) inte med automatik.
 
  • Gilla
MetteKson och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.