Hej.


Vi hade i januari bygglovsrådgivning på kommunen. Vi hade med oss utkast på ritningar på vad vi önskade göra och gick igenom dessa med två handläggare. När vi köpte huset för ett år sedan fick vi veta att vår tomt på 1500 kvadrat är uppdelad i två fastigheter. Jag hade tidigare kontaktat kommunen och beställt kopior på tidigare bygglov för den fastighet som huset är placerad på men där fanns inget. När vi var på bygglovsrådgivning fick vi veta att dom hade tittat i arkivet för den andra delen av tomten och där hittat ett tidigare bygglov för huset. Man hade till mötet dragit ut kopior på detaljplan och karta och vi tittade på dessa avseende byggnadshöjd och våningsantal osv. Våra önskemål bedömdes vara helt rimliga utifrån detaljplan men vi hänvisades till att skicka in bygglovsansökan för att få slutgiltiga svar på frågorna. Alltså ingen tvekan att man här visste att tomten var delad på 2 och att vår intention var att söka bygglov och man hänvisade till att gå vidare med bygglovsansökan.


Sagt och gjort. Vi kontaktade en bygglovsfirma som hjälpte oss med arkitektritningar, konstruktionsritningar, kontrollplan osv för runt 25000 kronor och ansökan skickades in.


Efter att vi lämnat in vår ansökan får vi besked att vår tomt är planstridig och att bygglov inte kan godkännas för några åtgärder. Detta fastställt efter att tidigare bygglov godkändes tydligen. Enligt detaljplan så får man inte bygga på en tomtplats som är mindre än 900 kvadratmeter. Bygglovsenheten har gjort bedömningen att med tomtplats syftas fastiget och vår 1500 kvadratmeter stora tomt är uppdelad på 800 respektiv 700 kvadrat.


Min fråga är vad är kommunens ansvar vid en bygglovsrådgivning? Mötet är ju till för hjälp att läsa och tyda planer och att få information och vägledning. Borde vi då inte ha blivit upplysta om att vår "tomt" är planstridig redan från början? Istället för att uppmuntra till att gå vidare med bygglovsansökan. Vi avser inte gå vidare med ärendet till byggnadsnämnden då man låtit oss förstå att det utfallet kommer att bli detsamma. Vi vill inte heller göra en sammanläggning av fastigheterna då det är lång handläggningstid och kommer att ta ytterligare en stor del av redan ansträngd budget. Vi kommer istället att maximalt utnyttja atterfallsreglerna och har istället skickat in en bygganmälan för detta som godkänts och vi väntar på faktura.


Kan man få igenom en reduktion av priset på bygganmälan som någon slags kompensation tro? Som allra minst skulle jag vilja upplysa byggnadsnämnden om konsekvenserna av att dom inte avrådde oss vid bygglovsrådgivningen. Eller förväntas man som privatperson ta reda på sådant själv. Och i så fall var om inte på en konsultation på bygglovsenheten. Tacksam för era synpunkter och reflektioner.
 
Kommunen gör en märklig tolkning av tomtplats. Den behöver absolut inte vara lika med fastighet. Nu vet jag ju inte om er tomt är uppdelad på ett tydligt sätt så att det ser ut som två tomter men eftersom det inte var helt enkelt att hitta vilken fastighet som bygglovet gällde för utgår jag från att det visuellt ser ut som en tomt.

Nu arbetar jag som planarkitekt så riktiga bygglovsfrågor kan jag inte svara på men som planarkitekt kan jag se en lösning till och det är att göra en ändring av planen för er tomt och ta bort bestämmelsen ang storleken på tomt. Men det tar lite tid och är ganska dyrt i förhållande till att använda attefallsreglerna. (det finns en lösning till som oftast tar ännu längre tid och det är ju att slå i hop de två fastigheterna.)

Övriga frågor ang avgifter och ansvar finns det flera medlemmar som är bättre på att svara på.
 
 • Gilla
Claes Sörmland och 3 till
 • Laddar…
T Tina Lewander skrev:
Bygglovsenheten har gjort bedömningen att med tomtplats syftas fastiget och vår 1500 kvadratmeter stora tomt är uppdelad på 800 respektiv 700 kvadrat.
Jag svarar på något annat än det du i första hand frågar efter, ber om ursäkt för det men hoppas det kan vara användbart ändå.

Bygglovsenheten kan vara ute och cykla med tolkningen de gjort i det citerade stycket. En tomt (eller tomtplats) kan mycket väl sträcka sig över flera fastigheter, och jag skulle tro att man gjorde den bedömningen vid bygglovsbeslutet för befintliga huset. Svårt att säga om det är värt att anlita juridisk hjälp och ta striden genom högre instanser, men det kan vara en möjlig väg att gå.

Boverket skriver rätt tydligt hur de ser på förhållandet tomt/fastighet på https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...efriade-atgarder/en--och-tvabostad_tomt/tomt/

Vet inte om bygglovsenheten har någon skyldighet mot dig att svara på besvärliga frågor, men om politikerna i nämnden frågar enheten varför den gör annan tolkning än Boverket borde enheten behöva förklara sig.
 
 • Gilla
Dortmunder DAB och 4 till
 • Laddar…
Strikt formellt tror jag inte att kommunen är skadestråndsskyldiga för den bristfälliga rådgivningen. De påpekade ju att du behövde skicka in en ansökan för slutgiltig bedömning. Det är ju anmärkningsvärt att man inte tog upp tveksamheten om tomtplatsen vid mötet.

Och ännu mera anmärkningsvärt om de nu dessutom har fel, som vissa inlägg här indikerar.
 
 • Gilla
Dortmunder DAB och 1 till
 • Laddar…
O
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
redigerat pga jag hade läst TS fel. Uppfattade det först som att det gällde nybyggnation av hus.

Kan du lägga upp detaljplanen eller iaf vad det är för planbestämmelser som gäller för respektive del?
 
Redigerat:
Tack alla för era inlägg. Det känns skönt att höra att deras bedömning inte är helt solklar och att vår känsla av att känna oss lite lurade är berättigad. Det var nog mest det som jag ville få ut med inlägget. Här är avslaget från Bygglovsenheten med hänvisning till detaljplan och deras resonemang.
 
 • Textdokument på svenska om byggnadsbedömning och planbestämmelser från 1952 med hänvisningar till lagkällor.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
Claes Sörmland
T Tina Lewander skrev:
Tack alla för era inlägg. Det känns skönt att höra att deras bedömning inte är helt solklar och att vår känsla av att känna oss lite lurade är berättigad. Det var nog mest det som jag ville få ut med inlägget. Här är avslaget från Bygglovsenheten med hänvisning till detaljplan och deras resonemang.
Ja det är ju en tolkningsfråga vad man menade med tomtplats i den gamla planen. Frågan är om den är värd att testa rättsligt, d v s ni går vidare till byggnadsnämnden och får ett avslag som ni överklagar och sen får ni se vad Länsstyrelsen säger. Börja med att läsa på Boverkets sida som de länkar till och se hur hugget i sten tolkningen ser ut.

En lösning är att ni ansöker hos Lantmäteriet att lägga ihop era fastigheter till en. Då är problemet väl ur världen? Men det verkar ju löjligt att göra det för en formalitet om det skulle visa sig att kommunens tjänstemän har tolkat för strikt i denna fråga.
 
 • Gilla
petersthlm och 2 till
 • Laddar…
PBL 9 kap 30§ punkt 1b dök upp i en annan tråd, kan inte det vara en lösning även om bygglovsenheten har rätt angående tomtplats/fastighet (fast jag kan tycka att den delen av detaljplanen främst borde vara relevant vid nya avstyckningar snarare än ansökan om bygglov, men vad vet jag...)

Är helt övertygad om att bygglovsenheten kan göra tolkningar och hitta paragrafer som tillåter dem att bevilja bygglov, om de bara vill.

Se Nymis kommentar i https://www.byggahus.se/bygga/fraga-experten/kringga-prickad-mark.490976/#post-5279894
 
Claes Sörmland
K kabelkaparen skrev:
PBL 9 kap 30§ punkt 1b dök upp i en annan tråd, kan inte det vara en lösning även om bygglovsenheten har rätt angående tomtplats/fastighet (fast jag kan tycka att den delen av detaljplanen främst borde vara relevant vid nya avstyckningar snarare än ansökan om bygglov, men vad vet jag...)
Jag tror inte 9 kap, 30 § punkt 1b PBL är aktuell eftersom den pekar på en fastighetsbildning enligt FBL som skett som en mindre avvikelse från planen. Men TS tomt är en gammal avsöndring från 20-talet så FBL har inte alls tillämpats för att bilda fastigheten. Och några överväganden om planstridigheten har heller inte gjorts eftersom planen kom till långt senare.
 
O
T Tina Lewander skrev:
Tack alla för era inlägg. Det känns skönt att höra att deras bedömning inte är helt solklar och att vår känsla av att känna oss lite lurade är berättigad. Det var nog mest det som jag ville få ut med inlägget. Här är avslaget från Bygglovsenheten med hänvisning till detaljplan och deras resonemang.
T Tina Lewander skrev:
Tack alla för era inlägg. Det känns skönt att höra att deras bedömning inte är helt solklar och att vår känsla av att känna oss lite lurade är berättigad. Det var nog mest det som jag ville få ut med inlägget. Här är avslaget från Bygglovsenheten med hänvisning till detaljplan och deras resonemang.
Skulle ni bygga ett nytt enbostadshus på den fastighet som är 836 kvm stor? Tycker det finns en möjlighet i åtminstone det fallet för nämnden att förklara det planstridiga utgångsläget som en liten avvikelse. Hade varit intressant att se hur Lst, Mmd och ev. Möd hade resonerat om beslut om avslag överklagas.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.