Byggahus.se
Saken:
Vi liksom många andra har problem med ASSA 2000 lås i våra dörrar, som inte uppfyller elementära krav på att hålla ute obehöriga från våra hem. Vårt nya hus är endast 22 månader gammalt. (slutbesiktning 0701).
Företaget ASSA uppger att de är certifierade enligt ISO 9001 dvs att de har ett verksamhetssystem som upfyller internationella krav på styrning av sin verksamhet se http://www.assa.se/inside/index.php?id=807.
Styrning av företaget skall innefatta att det styrs av en kompetent ledning som vidtar de åtgärder som behövs om avvikelser uppstår i de produkter/tjänster som de levererar och om företaget verkligen är certifierat av ett accrediterat certifieringsorgan skall detta granska allvarliga avvikelser inom företaget och kundklagomål och kräva korrigerande åtgärder. Allvarliga avvikelser är det när stor del av produktionen inte uppfyller gällande krav.
Dessutom är det styrelsens uppdrag att "tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör....
Vi har begärt fungerande lås från ASSA ett antal gånger utan att de ens svarar på vår begäran.
Det finns anledning att ifrågasätta om certifieringsorganet och styrelsen inte borde granska detta ärende lite extra.

Yrkanden:
ASSA ska leverera lås som uppfyller vedertagna krav på säkerhet till marknaden.

Frågan, hur går man vidare i detta ärenden, som verkar ha gått i baklås?? Vi skulle gärna se en snar lösning, gärna lika fort som obehörig kan öppna låsen.
Deralte
 
ISO 9001 certifiering är frivilligt, så det är helt och hållet upp till ASSA att avgöra om man vill behålla sin certifiering eller inte. Kanske kostnaden för utbyte av alla defekta lås är så hög att man väljer att ta risken.

Vem har du kommunicerat med på ASSA? Jag skulle börja med Försäljningschefen, därefter Marknadschefen följd av VD. Det är bara att stå på sig, the squeeky wheel gets the grease.
 
Lite grovt utryckt så innebär ISO 9001 att om ASSA misslyckas med att göra ett fungerande lås så garanterar de att de även i framtiden kan upprepa samma misstag.
 
som hempularen säger ISO9001 betyder egentligen inte något annat än att dom dokumenterar sin process och ständigt går igenom den samt förbättrar den.

Hur produkterna blir säger den egentligen inte något om, utan man antar ju att företag som har en bra och dokumenterad process också i den beskriver hur man kvalitetssäkrar själva produkten - annars skulle det ju inte vara ngn mening med det :)

/K
 
Precis !

ISO900x säger bara lite förenklat att man vet vad man har för kvalitet på sina prylar, och oftast varför. Inte att det är bra kvalitet.

ASSA vet nog. De visste ju redan för länge sedan, och säkert är denna vetskap dokumenterad enligt ISO900x-kravet också.
 
enligt ISO 9001 måste man göra avvikelserapporter som ska följas upp vid fel som inte kan anses vara ringa.
Gör de inte det kan de bli av med certifikatet vid en extern revision.
fast så länge de gör sina avikkelserapporter så kan de inte bli av med sitt certifikat.
 
Kan ju tillägga att redan 2003 så hörde jag att om man hade ASSA 2000 -lås (kan vara samma som nu diskuteras men troligen en äldre modell??!) så skulle man var uppmärksam eftersom det förekom tjuvar som borrade sig in i låset på ett oskyddat ställe (genom dörren) nattetid. Och iom att dom borrade i trä så väckte dom inte bostadsinnehavarna utan kunde gå in och länsa undervåning/delar av huset...

Det problemet tror jag aldrig att dom fixade på existerande lås - utan dom addresserade bara det i framtida modeller...

När det gäller det nuvarande problemet så har väl ASSA sagt att alla skall få en platta gratis - som enkelt monteras http://www.assa.se/inside/?id=10629

När det gäller Assas hantering av saken så är ju saken den att de flesta lås har någon svaghet. Ta bara de gamla 60(70-tals låsen som tom jag kan få upp med ett kreditkort eller en linjal i många fall...Att då gå ut med detta direkt vore nog slutet för alla låsföretag. Jag kanske kan tycka att dom agerat lite väl långsamt när ett såpass lätt sätt dyker upp dock...

/K
 
Redigerat:
Problemet Adresserades, inte genom en fysisk fix på själva låset utan genom ett borrskydd som extra tillbehör.
Det som detta igentligen ledde till va att SFF och SBSC gjorde om sina testmetoder och certifieringsmetoder såatt alla nya lås efter den punkten är tvingade att ha borrskydd på något sett, Fas 309evo som kom kort efter har borrskyddsplåten som standard. Sen att man inte la något större krut på problemet var att dessa gubbar som borrade låsen blev gripna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.