Byggahus.se
P
B bjorn.abelsson skrev:
Jag kan förvisso hålla med om att vår konsumtion av kinesiska prylar borde vara mindre. Men eftersom vi köper så mycket som vi gör från Kina, så måste vi betala på något sätt.
Jag tycker att västvärlden ska isolera Kina innan det blir försent.
Och med tanke på all den olja som vi genom åren har importerat från skurkstater i västasien tycker jag att aversionen mot Kina som handelspartner är konstig.
1. De muslimska länderna som utgör en majoritet av de skurkstaterna är inte ett hot mot oss.
2. Att ha gjort fel tidigare är inte ett bra argument för att göra fler fel.
 
P
Mikael_L Mikael_L skrev:
[…] men vi har ju inte heller fått någon ordning på Nordkorea, trots flera decennier med isolering, så det är inte heller något garanterat recept.
Det beror på att det finns länder som "fuskar" genom att inte isolera Nordkorea. Nordkorea är inte heller lika känsligt för handelsstörningar som Kina.
 
D daVinci skrev:
Exporterar Sverige el för 1 MSEK så ökar det på bytesbalansen med 1 MSEK mer än om den exporten inte hade skett.

Varför går inte det att förstå?
Var tar det emot?


Vid export av sagda el erhålls en fordran på en bank i EUR. Vid växling till SEK (av exportören) tas sagda fordran över av någon som importerar (och då växlar SEK till EUR). Sagda fordran kan därefter användas för betalning av import.

Är väl inget konstigt alls här.
Var tar det emot?
Det handlade om bytesbalansen med Kina.
Den med Europa blir inte heller bättre av att det är Kinesiska ägare tillverket.
 
D daVinci skrev:
Låter som du jobbade på ett säljbolag och inte förstår att ni inte lyckades skapa något värde. Och då finns ingen vinst att beskatta. Ni brände för mycket på höga löner och tjänstebilar mm.

Klart att det japanska bolaget hade ett visst pris till er. Det är ju dom som sitter på alla kostnader.

Det där handlade inte om att komma undan skatt. Det handlade om att ni var så dyra i drift jämfört med vad ni åstadkom att inget värde uppstod.

Hur skulle kinesiska ägare komma undan skatt på vindkraft i Sverige. Berätta. Ska dom hävda att vinden kommer från kinesiska staten kanske?
De ser till att vinsten som uppstår i Sverige kvittas mot en hög internränta till moderbolaget.
 
 • Gilla
Dilato och 3 till
 • Laddar…
Mikael_L
P pmd skrev:
Med vissa SMR-konstruktioner räknar man med att ladda reaktorn med allt bränsle som behövs under reaktorns livstid.
Ja precis, men jag tänkte på befintliga reaktorer.
Det kändes som att det var de befintliga vi diskuterade lastföljningsmöjligheterna för. Men bara för att de kan dra ner på effekten så är det ju inte önskvärt.
Om den gamla effektskatten fortfarande funnits så hade reaktorägarna haft ännu mindre önskan att minska produktionen, då de ändå skulle varit tvungna att skatta för hela möjliga effekten, dvs vid halv produktion = dubbel skatt/kWh. Men det är ju (lyckligtvis inte så längre).
 
 • Gilla
pmd
 • Laddar…
D daVinci skrev:
Då hade det väl varit mer lämpligt att du skriver just BWRX-300.

SMR låter som det gäller alla SMR. Och det vet tom jag att inte är så. (Man vill gärna hålla ned priset på SMR och då gör man de så enkla som det går).
Jo om man följer med i debatten så är då GE-Hitachis BWRX-300 den reaktor som flera länder är intresserade av. Kanada är först ut och licensieringen ser ut att vara klar framåt sommaren i år.
https://www.opg.com/projects-services/projects/nuclear/smr/darlington-smr/
 
K krfsm skrev:
EU-länderna har överenskommelser om att bygga anslutningar som anses tillräckligt viktiga. Många kablar mellan elområden byggs av de inblandade TSOerna. I vissa fall pga överenskommelser inom EU (projects of common interest), som delvis finansieras av EU.

Det har jag inte skrivit.

Nordpool håller inte med dig, utan anser att de följer CACM-regleringen (EU Regulation 2015/1222).
Att Nordpool startades innan EU började reglera hindrar inte EU från att reglera.

Om det bara fanns en liten kabel till Tyskland så skulle det förstås inte påverka så mycket. Det är summan av alla exportkablar som drar upp priserna i SE4.

I transmissionsfallet är det väl markägare påhejade av Södra skogsägarna som obstruerar?
Plus att överföringskapaciteten i befintliga kablar sänktes när reaktorerna las ner.

Man behöver ha personal som ser till att det byggs och det behöver finansieras också. Vilket uppenbarligen rör sig om en hel del pengar i det här fallet.

Du behöver inte förklara det här för mig. Jag vet hur det fungerar.

Det här är din blinda tro = övertygelse har inget värde.

Det motsägs dessutom av att SE1 och SE2 redan tidigare hade rejäl överproduktion, lägre priser och begränsad exportkapacitet som inte planeras att öka rejält förrän på längre sikt. Men ändå dumpade vindkraftprojektörer in 7 GW ny vindkraft där (sedan 2018) och planerar att peta dit minst 3 GW extra.

Ekonomin i att bygga i SE3 är inte sämre än i SE1 och SE2 som man gladeligen byggt massor med vindkraft i. Det finns inget scenario där det är bättre att bygga vindkraft i SE2 än i SE3 om man kan välja, och det skulle gälla även om R1+R2 hade varit kvar. (Eftersom kapaciteten i snittet SE2-SE3 används i riktning söderut skulle det behövas mer ökad elkonsumtion i norr än vad hela elektrifieringen av stålindustrin kommer att använda för att maxa flödet i riktning norrut.)

De beräkningar som gjorts (vilket inte är så många, mtp att det är rätt krångligt och många antaganden) pekade på relativt modest prisskillnad om R1+R2 hade varit kvar, och priserna hade fortfarande varit bättre än vad de var i SE2 under motsvarande tid.

Utöver det, så är det sannolikt att ett kvarvarande R1+R2 skulle öka exportkapaciteten från SE3. Dels till SE4, vilket troligen skulle få några hundra MW extra. Dels skulle förmodligen summaallokeringen på västkusten vara mindre begränsande om verken fanns kvar, så då skulle vi troligen ha några hundra MW mer export till DK1+NO1 också.

Därav att jag tror att det skulle minskat byggandet något, men inte alls i närheten av de 1,7 GW som reaktorerna bidrog med.

Problemet är att lastbilar och dram inte prissätts på alls samma sätt som elmarknaden, så det bidrar snarare till mer förvirring.

Elmarknaden fungerar snarare som när börsen öppnar på morgonen.

Här pratar du om bygge av mer elproduktion, vilket helt riktigt ökar utbudet och pressar priset om allt annat är lika. Jag pratade om bygge av transmissionsledningar - specifikt till områden med allmänt högre elpris - vilka verkar i motsatt riktning genom att öka efterfrågan och därmed pressar upp priset.

Att det uppressade priset sedan kan leda till bygge av mer elproduktion några år senare är förvisso sant, men då har man ju haft några år av högre priser innan det eventuellt tillkommer mer elproduktion.

Det här innebär inte att jag anser att man ska yxa all export. Det är helt orealistiskt. Däremot ser jag det här som en fråga om vilka nätutbyggnader borde ske när och av vem. T.ex. känns det inte så meningsfullt ur ett svenskt elkundsperspektiv att bygga Hansa Power Bridge, när pengarna och ansträngningen att bygga lika gärna kan läggas på annan nätbyggnation inom Sverige. Så kan man bygga den senare, när det finns mer produktion att exportera, om det fortfarande känns aktuellt då.

Tekniskt sett är det kabelägaren (vanligtvis SVK) som fonderar skillnaden. Den är enligt reglerna öronmärkt till att bygga nät för att få bort flaskhalsar.

Undantaget från det här är Baltic Cable, där ägaren Statkraft gärna vill stoppa pengarna i egen ficka som vinst istället.

Ja, det brukar vara det vanliga vad jag sett.

Fast det här är ju också ett udda resonemang. "För att du ska få lägre elpris måste det först bli högre elpris ett bra tag, så att någon blir motiverad att bygga ett kraftverk så att du kan få lägre elpris igen." För mig som konsument är det väl lika bra att helt enkelt inte göra någonting i det läget - då slipper man åtminstone att det spenderas skattepengar på det.

Flaskhalsavgiften är ingen skatt och går inte att ta bort. Eftersom det inte går att exportera mer så kommer det att vara en prisskillnad, och då måste pengarna hamna någonstans. Idag fonderas de och öronmärks till att bygga bort flaskhalsarna. Alternativet är att kabelägaren tar ut det som vinst.

Vindkraften som vill ansluta finns inte där existerande kolkraftverk finns, så man kan inte koppla ur ett kolkraftverk och få plats för en vindkraftpark.

Det som förvånar mig är att du tar upp det alls. Vad hade du tänkt att mitt "i praktiken så går det nästan inte att överföra el FI -> SE3" skulle innebära, om inte att kablarna i teorin kan överföra el men alltid är kraftigt begränsade pga övriga nätet på vår sida?
Int lönt å förklar..
 
B bjorn.abelsson skrev:
Som bilkonsument tjänar jag knappast något på att den svenska bilindustrin exporterar bilar heller, men som medborgare i Sverige gynnas jag av att vi har en stark exportindustri. Och om Volvo inte kunde exportera några bilar, utan enbart producerade för den svenska marknaden, så skulle bilarna bli mycket dyrare.

Nu påverkas förstås elpriserna mer av elexporten än bilpriserna av bilexporten. Men i grunden ger frihandel lägre priser både i det land som exporterar och det land som importerar. Detta torde gälla även för el. Utan export/import skulle vi behöva 3000 MW extra under de 200 timmar vi har sämst effektbalans. Två kärnreaktorer som vi bara behövde några timmar då och då. Vad skulle elen från dessa kosta?
Som svensk gynnas du väldigt mkt mer av svensk bilexport än av svensk export.
Vi fick lära oss i skolan att det är bättre för ett land och dess medborgare att råvaror förädlas i industrin än att man bara snabbt exporterar dem.
Det där verkar aldrig nämnas på Handels eller ens plastliberalernas partimöten.
 
 • Gilla
kashieda
 • Laddar…
Det är ju under förutsättning att man kan tillföra mer värde än man stoppar in resurser. Måste man ha ett fiktivt lågt pris för att förädlingen ska bära sig så tillför den inget värde.
 
 • Gilla
pmd
 • Laddar…
B bjorn.abelsson skrev:
Men i grunden ger frihandel lägre priser både i det land som exporterar och det land som importerar. Detta torde gälla även för el.
Men varför kör ni alla med basala ekonomiska resonemang och konstaterar "det borde vara så här", när det rör sig om en extremt specifik situation med extremt specifika marknadsmekanismer.

Det är lätt att se att det finns en skillnad, baserat på vilka beteenden EU beivrar:
 • För lastbilar och liknande så beivrar EU att man har skyddstullar m.m. som gör import av varor dyrare, för att det är handelshinder som ger fördelar till ens lokala företag.
 • För elmarknaden så beivrar EU att man begränsar användningen av kablarna för export, eftersom det ger fördelar till ens lokala marknad.
Det är egentligen jättelätt:
 • Mer elproduktion ökar utbudet och priset går ner.
 • Minskad elproduktion minskar utbudet och priset går upp.
 • Mer kablar till elområden med lågt pris ger mer import och därmed ökat utbud och priset går ner.
 • Mer kablar till elområden med högt pris ger mer export och därmed ökad efterfrågan och priset går upp.
Kablar till Danmark, Tyskland, Polen och Litauen är till 90+% export, så det är klart priset går upp i Sverige av fler såna kablar.

Ja, elproducenterna blir glada men majoriteten av Sveriges verksamhet är inte elproducenter. Majoriteten är elkonsumenter.
B bjorn.abelsson skrev:
Utan export/import skulle vi behöva 3000 MW extra under de 200 timmar vi har sämst effektbalans. Två kärnreaktorer som vi bara behövde några timmar då och då. Vad skulle elen från dessa kosta?
Det här är inte en "antingen eller"-situation. Att klippa kablar och sluta exportera är inte ett realistiskt alternativ. Vi har redan nog med kablar för att importera långt mer än 3000 MW.

Det som är relevant framöver är hur mycket nya kablar bygger man, var bygger man dem och när bygger man dem i förhållande till att nya kraftverk byggs. Dvs överväganden som "ska vi bygga Hansa Power Bridge först eller ska vi spendera den begränsade personalen på SVK på att få ordning på situationen runt Forsmark så vi kan importera el från Finland till SE3".

Och om vi inte prioriterar något efter vad som är bra för oss, så kommer länder som Tyskland gladeligen övertala oss till att fokusera på att bygga kablar till dem eftersom det är bra för dem.
 
 • Gilla
pmd och 3 till
 • Laddar…
K karlmb skrev:
Som svensk gynnas du väldigt mkt mer av svensk bilexport än av svensk export.
Vi fick lära oss i skolan att det är bättre för ett land och dess medborgare att råvaror förädlas i industrin än att man bara snabbt exporterar dem.
Det där verkar aldrig nämnas på Handels eller ens plastliberalernas partimöten.
Elexport skulle det stå.
 
 • Gilla
Dilato
 • Laddar…
P pmd skrev:
Nordkorea är inte heller lika känsligt för handelsstörningar som Kina.
Haha 😆
På 70-talet beställde Nordkoreas diktator Kim Il Sung 1000 Volvobilar från Sverige. Bilarna som då var tillverkarens lyxmodell 144 levererades 1974. Men 49 år och två dikatorer senare har Nordkorea fortfarande inte betalat en enda krona.

Exportkreditskulden är nu 3 miljarder.

Exportkreditnämnden upprättade ett avtal med Nordkorea där skulden fastställdes. Två gånger om året aviserar nämnden om betalning under avtalet. För det mesta får vi ingen respons.

https://tv.aftonbladet.se/video/362...-skuld-foer-volvobilarna-tre-miljarder-kronor
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-far-svt-forsta-intervjun-om-rekordskulden
 
 • Gilla
 • Wow
kashieda och 1 till
 • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Det handlade om bytesbalansen med Kina.
Den med Europa blir inte heller bättre av att det är Kinesiska ägare tillverket.
Ett land har en bytesbalans med omvärlden.
Dvs Sverige har en bytesbalans med omvärlden.
Det är helt ovidkommande med vilka andra ekonomier som import/export sker när det gäller bytesbalans.
 
Det är det här påståendet som ifrågasätts.

B bjorn.abelsson skrev:
de utländska investeringarna i svensk vindkraft förbättrar också bytesbalansen, så att vi kan fortsätta att köpa en mängd billiga prylar från Kina.
 
K karlmb skrev:
Som svensk gynnas du väldigt mkt mer av svensk bilexport än av svensk export.
Låter som svenskar parasiterar på det värde som bilproducenternas ägare skapar.
Och parasiterande är något negativt. De svenskarna som gynnas borde i stället ta och skapa värde själva.
K karlmb skrev:
Vi fick lära oss i skolan att det är bättre för ett land och dess medborgare att råvaror förädlas i industrin än att man bara snabbt exporterar dem.
I grundskolan överförenklas mycket till enfaldig slagordsnivå.
Daniel 109 förklarar ovan varför det du skriver är så överförenklat att det blir ogiltigt. Sedan får vi se om det var lönt för Daniel 109 att förklara det.
K karlmb skrev:
Det där verkar aldrig nämnas på Handels eller ens plastliberalernas partimöten.
Där är man enormt mycket närmare verkligheten. Vet inte om det är lönt att förklara mer.
 
 • Haha
karlmb
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.