Energi, El & Teknik

Vindkraften ökar stadigt

Vindkraften fortsätter att öka och för första gången har det producerats mer än 7 TWh förnybar el under en 12-månadersperiod.

Elproduktionen från vindkraft har ökat med 33 procent i år jämfört med förra årets produktion. Energimyndigheten meddelar även att det i dagarna för första gången producerats mer än 7 TWh förnybar el under en 12-månadersperiod. Totalt skulle således vindkraften idag kunna försörja alla hushåll i Stockholms län med el.

– Det är glädjande att elproduktionen från vindkraft ändå ökar trots att det uttryckts oro i branschen under sommaren till följd av låga priser på el och elcertifikat, säger Camilla Rosenberg, chef för vindenheten på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.