El & Teknik

De är självförsörjande på fossilfri el

Solceller, vindkraft, batterilager och elfordon. Gert Thell och Tina Högström har ambitionen att göra sin skånska gård helt självförsörjande på fossilfri el.

Fördelen med tunnfilmssolcellerna är att de ”vaknar” så fort det blir ljust och inte är så känsliga för skuggning som vanliga kiselsolceller.

Fördelen med tunnfilmssolcellerna är att de ”vaknar” så fort det blir ljust och inte är så känsliga för skuggning som vanliga kiselsolceller. Foto: Lars Bärtås

Gert Thell och Tina Högström har renoverat sin gamla skånelänga utanför Eslöv och döpt den till ”Blå gården”. Men framför allt har de ägnat de senaste åren åt att ställa om gårdens energianvändning – från köpt fossilbränsle till egenproducerad förnybar el.

– Vi vill som privatpersoner och husägare visa att det går att uppnå ett hållbart energianvändande med den teknik som finns idag, berättar Gert Thell.

elsystem
Gert Thell visar sin anläggning. Foto: Lars Bärtås

Paret inledde sin energiomställning för fem år sedan, då de ersatte den ”bullrande” motorgräsklipparen och ett par andra trädgårdsmaskiner med batteridrivna modeller. Hösten 2015 började de undersöka möjligheten att installera solceller på takytorna. De ville ha en rejäl solcellsanläggning som passade gårdens U-formade arkitektur och tog kontakt med ett flertal lokala leverantörer. 

– Det var i princip bara en av leverantörerna som var kompetent att dimensionera anläggningen så som vi ville ha den och som kunde ge oss ett utförligt beräkningsunderlag. På den tiden var också regelverket kring egen elproduktion mer invecklat än idag, men å andra sidan var det statliga stödet högre.

Batterilagret
Överskottet lagrar de i batterier. Foto: Gert Thell

Investerade i en 17 kWp solcellsanläggning

Solcellsanläggningen installerades och togs i drift i december 2015. Panelernas beläggning utgörs av tunnfilmssolceller, totalt 17 kWp, som täcker 130 kvadratmeter fördelade över tre taksidor. 

– Fördelen med tunnfilmssolcellerna är att de ”vaknar” så fort det blir ljust och inte är så känsliga för skuggning som vanliga kiselsolceller, säger Gert.

Hittills har solcellsanläggningen levererat omkring 17 000 kWh el per år. En stor del av den totala produktionen, närmare 75 procent, har matats ut på elnätet och resterande del har använts i hushållet.

– Med nuvarande regler är det fördelaktigt att sälja el och få skattereduktion för överskottet. Men vår ambition är att försöka börja använda mer solel själva. På sikt tror jag att villkoren kommer att ändras så att det bli mer fördelaktigt med egen konsumtion, säger Gert.

Gert Thell
Gert Thell vid sitt vertikaldrivna vindkraftverk. Foto: Lars Bärtås

Vertikaldrivet vindkraftverk

Att installera en 17 kilowatts solcellsanläggning är en stor investering – och de flesta husägare skulle nog nöja sig med det. Men för Tina och Gert var det bara ett första steg i ambitionen att bli självförsörjande på egenproducerad energi. På slätten utanför deras gård står sedan drygt ett år ett vertikaldrivet vindkraftverk som är 12 meter högt och bygglovsbefriat. Kraftverket rymmer en 3,5 kilowatts generator och ska enligt leverantören kunna producera cirka 10 000 kWh el per år.

– Tanken är att vindkraftverket ska komplettera solcellerna och bidra med el under vinterhalvåret. Om kraftverket fungerar bra kommer vi att uppgradera det med en 5 kilowatts generator.

Men än så länge är det originella vindkraftverket ”work in progress”, det vill säga under teknisk utprovning.

– Det har varit en del krångel med att få rätt vinkel på vingarna och ställa in belastningskurvan, så det är det vi jobbar med nu. Förutom leverantören som uppfunnit systemet har vi fått kontakt med en entreprenör i Göteborg som erbjudit sig att hjälpa till. Vår förhoppning är att det kommer böja snurra snart.

… och så ett batterilager på vinden

Förutom vindkraftverket har gårdsägarna passat på att komplettera gårdens energisystem med ett batterilager uppe på vinden. Energilagret, som består av fyra gelbatterier med total kapacitet på 12 kWh, har anpassats så att det både kan fungera som lagringsenhet vid nätdrift och som reservkraft vid strömavbrott.

Batterilager
Fyra gelbatterier med total kapacitet på 12 kWh. Foto: Lars Bärtås

– I vanliga fall använder man ett batterilager som antingen jobbar mot elnätet, ”on grid”, eller mot ett internt nät, ”off grid”. Det kluriga i vårt fall var att hitta en lösning som funkar åt båda håll, så att det kan kopplas om på ett säkert sätt när det inträffar ett strömavbrott. Men den utmaningen har elektrikern, efter många timmars jobb, lyckats greja.

Två laddboxar till Tesla och elmotorcyklarna

Solcellerna, vindkraftverket och batterilagret ska trygga gårdens framtida energiförsörjning. Därmed ska behovet att köpa in el från ett elbolag snart vara ett minne blott, hoppas paret.

– Tidigare fick vi elda mycket i kaminerna för att minska våra elvärmekostnader, men nu behöver vi bara elda för att det är mysigt. Vi har till och med installerat elvärme i badrumsgolven, utan att behöva oroa oss över räkningarna.

Laddning av elbil
Foto: Gert Thell

Den egna elen kommer också väl till pass för att ladda Teslan (modell S90D), som paret skaffade för tre år sedan. Förutom elbilen brukar de ta en sväng med elmotorcyklarna som Gert, via sitt företag, importerar från Tyskland och säljer i Sverige. Elfordonen laddas numera via två laddboxar som installerats vid infarten till en av stallbyggnaderna. 

– Tidigare körde vi runt med två gamla bensinbilar. Hade vi behållit dem hade vi haft betydligt högre årliga kostnader än vad vi idag har för vår elbil och elmotorcykel. Så även om fordonen är dyrare i inköp så blir det på sikt ekonomiskt fördelaktigare med eldrift. 

Gert och Tina medger att alla teknikinvesteringar inte är ekonomiskt försvarbara. De har förvisso fått statligt stöd för installation av solceller och batterilager. Men åtminstone den senare tekniken, liksom vindkraftverket, lär nog kosta mer än det smakar.

– För oss handlar inte allt om att spara eller tjäna pengar. Vi drivs av ett intresse och ett engagemang som vi tycker är värt det lilla extra. Dessutom känns det roligt att gå lite i förväg och testa den nya tekniken. Förhoppningsvis kan vi också inspirera andra att ta steget och försöka leva fossilfritt.

Läs mer:

denblagarden.se finns mer information om Tinas och Gert energiprojekt och all den teknik som används på gården.