Ekonomi

Stor prisuppgång senaste året

Stor prisuppgång senaste året

Foto: Marlén Eskilsson

Det senaste året har präglats av en prisuppgång på husmarknaden. Nu dämpas den något, men på årsbasis ligger den fortfarande högt.

- Våra mäklare märker att den värsta stressen på marknaden har lagt sig. Både säljare och köpare väljer i högre utsträckning att ta det lite lugnare. Men prismässigt bör det inte få så stora konsekvenser då både utbud och efterfrågan minskar, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån som kommentar till senaste rapporten från Svensk Mäklarstatistik.

Rapporten visar att huspriserna stigit hela 12 procent senaste året sett till riksnivå, och 5 procent under de senaste tre månaderna. Men under den senaste månaden är ökningen dämpade 1 procent.

Störst ökning de senaste tre månaderna uppvisar Jämtland med +17 procent i statistiken. På andraplats hittar vi Västmanland med +10 procent, och därefter Norrbotten och Västernorrland med +9 procent.

Inget län visar ett prisfall i statistiken. Lägst uppgång har dock Dalarna och Kalmar med +1 procent.

Rapporten visar också att medelpriset på ett svensk hus under april månad var 2 738 000 kronor. Men prisvariationen uppges variera stort.

- De tre senaste månaderna kostade genomsnittsvillan i Hällefors drygt 300 000 kronor medan medelvillan i Danderyd kostade 10,7 miljoner, säger Per-Arne Sandegren, analyschef hos Svensk Mäklarstatistik