Ekonomi

Stor prisuppgång senaste året

Det senaste året har präglats av en prisuppgång på husmarknaden. Nu dämpas den något, men på årsbasis ligger den fortfarande högt.

Stor prisuppgång senaste året

Foto: Marlén Eskilsson

- Våra mäklare märker att den värsta stressen på marknaden har lagt sig. Både säljare och köpare väljer i högre utsträckning att ta det lite lugnare. Men prismässigt bör det inte få så stora konsekvenser då både utbud och efterfrågan minskar, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån som kommentar till senaste rapporten från Svensk Mäklarstatistik.

Rapporten visar att huspriserna stigit hela 12 procent senaste året sett till riksnivå, och 5 procent under de senaste tre månaderna. Men under den senaste månaden är ökningen dämpade 1 procent.

Störst ökning de senaste tre månaderna uppvisar Jämtland med +17 procent i statistiken. På andraplats hittar vi Västmanland med +10 procent, och därefter Norrbotten och Västernorrland med +9 procent.

Inget län visar ett prisfall i statistiken. Lägst uppgång har dock Dalarna och Kalmar med +1 procent.

Rapporten visar också att medelpriset på ett svensk hus under april månad var 2 738 000 kronor. Men prisvariationen uppges variera stort.

- De tre senaste månaderna kostade genomsnittsvillan i Hällefors drygt 300 000 kronor medan medelvillan i Danderyd kostade 10,7 miljoner, säger Per-Arne Sandegren, analyschef hos Svensk Mäklarstatistik