Ekonomi

Slopat ränteavdrag kan bli dyrt för husägare

Har du koll på hur ett slopat ränteavdrag skulle påverka din ekonomi eller tillhör du de 22 procent som inte vet?

Slopat ränteavdrag kan bli dyrt för husägare

Ett slopat ränteavdrag skulle innebära ökade boendekostnader på cirka 36 000 kronor om året enligt en analys som Länsförsäkringar gjort, detta räknat på ett bolån på 3 miljoner kronor med en ränta på 4 procent. Men enligt försäkringsbolagets undersökning har få husägare koll på hur hårt det slopade ränteavdraget skulle slå mot just deras hushåll.

Tittar vi på riksnivå svarar hela 22 procent av befolkningen att de inte har koll på hur ekonomin skulle påverkas. 

– Lite förvånande att det är så pass många bolåntagare som svarar att de inte vet hur ett slopat ränteavdrag skulle påverka privatekonomin. I åldersgruppen 25-39 år har många relativt stora lån och hela 30 procent av dem uppger att de inte känner till vilken påverkan ränteavdraget har. Ränteavdraget med dagens regler innebär att 30 procent av räntekostnaden får man tillbaka på räntekostnader upp till 100 000 kronor per år. Kostnader över 100 000 ger 21 procent tillbaka, säger privatekonom Elisabeth Hedmark.

Resultatet från undersökningen visar också att endast 8 procent, på riksnivå, tror att de skulle bli tvungna att sälja sin bostad. Men hela 41 procent tror att de skulle behöva spara in på något annat för att få ihop ekonomin.

29 procent tror att ett slopat ränteavdrag inte skulle påverka dem alls. Många utav dem bor på Gotland, där svarar nästan hälften att de inte tror de skulle påverkas. Den siffran är hög även i Norrbotten, Västernorrland, Skaraborg och Kronoberg.

Undersökningen är aktuell eftersom det just nu förs diskussioner om huruvida ränteavdraget ska slopas.

Vill du veta hur just ditt hushåll påverkas om förslaget blir verklighet? Försäkringsbolaget har satt ihop en lista med räkneexempel:

Räkneexempel slopat ränteavdrag