Ekonomi

Oväntad avgift efter tomtköp

Mäklare har ingen skyldighet att informera om planbestämmelser och bygglov i samband med tomtförsäljning.

Viktigt att du kollar med kommunen om det finns några avgifter kopplade till tomten du tänkt köpa.

Viktigt att du kollar med kommunen om det finns några avgifter kopplade till tomten du tänkt köpa.

En mäklare frias av Fastighetsmäklarnas disciplinnämnd efter en anmälan där mäklaren kritiseras för att inte ha informerat om en obetald avgift kopplad till en tomt som denne sålt. 

Paret som upprättat anmälan upptäckte avgiften då tomtköpet var klart och det var dags att söka bygglov. Det visade sig att förra ägaren aldrig betalat detaljplanavgiften på 50 000 kronor, vilket krävdes för att paret skulle få tillåtelse att bygga sitt hus. Paret anmälde då mäklaren eftersom de ansåg att denna information skulle kommit dem tillkänna i samband med tomtköpet.

Mäklaren frias dock från ansvar för detta. Nämnden skriver att "en fastighetsmäklare har inte någon generell skyldighet att kontrollera planbestämmelser, bygglov och liknande". Men mäklaren får samtidigt en varning för att inte ha noterat byggnadsålder, storlek och byggnadssätt för den stuga som finns på tomten.

Källa: Folkbladet