Byggahus.se
Vi köpte 2020 en fastighet från 1920-talet utanför planlagt område av ett dödsbo. Nu vill vi bygga ett uterum i anslutning till kök och får då besked av kommunen att bygglov krävs, då det är nära planlagt område. I samband med bygglov krävs en karta över tomten som tydligt visar tomtgränser. Vid kontakt med Lantmäteriet, så får vi besked om att förrättningskartan saknas i akten vid inventering 2016, så det de kan hjälp oss med är en ny förrättningen för typ 50 tusen kr. De handlingar som finns via Lantmäteriet, kommunen och mäklaren är en översiktskarta och att tomten mäter 1155 kvm. Vi har sökt efter tomtmarkeringar och även tagit hjälp av kommunen på plats, men finner inga. Det finns mindre diken runt tomten, men med utgång från dem blir ytan ca 1650kvm. På två sidor finns även ett ca 1,8 m högt staket och utgår man från det blir ytan ca 1300kvm. Nu finns byggnader som på översiktskarta står i hörnen på tomten och med våra mätningar där vi försökt uppskatta tomten, så misstänker vi att byggnader kan stå utanför vår tomt. Vi har även haft kontakt med kommunen som letat i sina arkiv, men de saknar också sina handlingar för området efter en flytt av sitt arkiv för något år sedan. Kommunen har även försökt att lista ut vår tomt genom att kolla granntomterna, dock utan framgång. Två av tomtgränserna är mot kommunens mark och två mot en bondes åker.
Fråga, är ny förrättning enda vägen fram? Har Lantmäteriet någon skyldighet i det då handling saknas? Har mäklare och/eller säljare någon skyldighet om det skulle visa sig att byggnader står på annans tomt, försäljning via sk. friskrivningsklasul (eller ingick det i vår undersökningsplikt)?
Tacksam för all input kring detta.
 
Med reservation för att jag inte vet allt i detta svar:

För att fastställa tomtgränser, sannolikt ja.

Men har du provat att logga in på min fastighet på lantmäteriet och sedan ta ut en ekonomisk karta över din tomt? Det finns av allt att döma en sådan, som iofs inte är rättsligt giltig, men ger dig en fingervisning.
Många kommuner, för mindre bygglov, godkänner enkla kartor som underlag för sina beslut och kanske kan du använda en sådan i skala 1:100.
 
Erbjöd inte kommunen att sälja dig en nybyggnadskarta? Där brukar kommunen göra sitt bästa för att reda ut gränserna genom att gräva i förrättningsakterna från lantmäteriet….

Edit: Såg nu att kommunen redan försökt - men låter konstigt att de letar i egna arkiv och inte hos lantmäteriet….
 
Redigerat:
Erbjöd inte kommunen att sälja dig en nybyggnadskarta? Där brukar kommunen göra sitt bästa för att reda ut gränserna genom att gräva i förrättningsakterna från lantmäteriet….

Edit: Såg nu att kommunen redan försökt - men låter konstigt att de letar i egna arkiv och inte hos lantmäteriet….
TS bor liksom jag i Uppsala. Uppsala har kommunalt lantmäteri, så att kommunen letar i sitt eget arkiv är helt OK, eftersom det egna lantmäteriets handlingar borde finnas där.
Jag tror på Petersthlm:s förslag om att börja med att logga in sig på lantmäteriets sida för att se vad som finns där.
 
Att tomtgränser inte finns fastställda är ganska vanligt. Så det går inte att få till att vara dolt fel, eller att kommun/lantmäteri skulle gå att ställa till svars.

OM någon av byggnaderna står utanför fastigheten när gränsen senare bestäms, kan möjligen vara värt att se som dolt fel. Men även då finns rätt mycket som talar emot att det skall vara ett dolt fel.
 
Med reservation för att jag inte vet allt i detta svar:

För att fastställa tomtgränser, sannolikt ja.

Men har du provat att logga in på min fastighet på lantmäteriet och sedan ta ut en ekonomisk karta över din tomt? Det finns av allt att döma en sådan, som iofs inte är rättsligt giltig, men ger dig en fingervisning.
Många kommuner, för mindre bygglov, godkänner enkla kartor som underlag för sina beslut och kanske kan du använda en sådan i skala 1:100.
Tack för svar, jo jag har både loggat in på "mina sidor" hos Lantmäteriet och även varit i kontakt med dem. Tyvärr så finns endast en karta som de uppger kan ha felmarginal på 8-10m gällande tomtgräns, så den ger inte så mycket mer.