Juridik, Ekonomi

Män äger fler hus och mer mark

En sammanställning visar att ROT-avdraget haft positiv effekt på jämställdheten, men att det finns en del skillnader kvar.

Kvinnligt respektive manligt ägande.

Kvinnligt respektive manligt ägande.

Efter att ROT-avdraget infördes 2008 har andelen kvinnor som äger småhus ökat, men männen är fortfarande i majoritet enligt en sammanställning som Lantmäteriet gjort. Myndighetens siffror visar att kvinnor har 42 procent av lagfarterna medan män har 51 procent.

- Eftersom fastighetsägandet oftast är långsiktigt sker förändringen sakta, men vi har sett en märkbar förändring sedan ROT-avdraget infördes i sin nuvarande form 2008. Det har gjort att många fastighetsägare har överlåtit delägande till sin partner genom gåva eller bodelning, för att fullt ut kunna nyttja ROT-avdraget. Detta har varit särskilt tydligt under åren 2010-2014. Det har resulterat i att vi idag ser ett mera jämställt ägande, säger Inger Lindhe, divisionschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

De kommuner med störst andel kvinnliga ägare av småhus, 48 procent, är Täby, Lidingö och Danderyd i Stockholm, Partille i Västra Götaland, Lomma, Höganäs och Vellinge i Skåne samt Borgholm i Kalmar län.

När det kommer till markägande ser det dock inte lika jämställt ut. Kvinnor äger mindre än hälften så mycket mark som män, totalt 15 procent mot männens 37 procent. Det finns dock en kommun i landet där förhållandet är det motsatta. På Ekerö, strax utanför Stockholm, äger kvinnor mer mark än män, 39 procent mot 32 procent.