Ekonomi

Byggandet fortsätter att öka

Det byggs allt fler bostäder i Sverige, framför allt ökar antalet flerbostadshus.

Påbörjade lägenheter under första halvåret 2007-2017.

Påbörjade lägenheter under första halvåret 2007-2017. Grafik: SCB.

Det byggs både fler småhus och fler lägenheter i landet visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Antalet påbörjade hus var under årets första sex månader 7 150, och det är 13 procent fler än under samma period i fjol.

Likaså ökar antalet flerbostadshus. Under första halvåret i år påbörjades 24 procent fler än samma period 2016. Totalt handlar det om 30 450 lägenheter.

- Under perioden tillkom även ett tillskott på 2 150 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 1 988 lägenheter under första halvåret 2016, skriver Statistiska Centralbyrån.

Sammantaget innebär detta ett 24-procentigt ökat byggande hittills i år.

Mest byggs det i och runt storstadsområdena. Men även län som Uppsala, Södermanland, Örebro och Västmanland fortsätter att bygga mycket.

I Jämtland och Västernorrland minskar dock byggandet från en redan ganska låg nivå.

Målsättningen från regeringens håll är att byggtakten i landet ska upprätthållas.

- Under hösten 2017 fortsätter vi den moderna byggpolitiken. Regelverk förenklas, utbildningsplatserna blir fler och industrialiseringen av bostadsbyggnationen stöds för att möta bostadsbehovet. Fram till 2025 behövs 600 000 nya bostäder enligt Boverket, säger bostadsminister Peter Eriksson.