Bygga nytt hus

Bygga containerhus - utmaningar, priser & regler

Att bygga hus av container kan vara en riktig utmaning. Resultatet blir ett coolt hus, men det finns en del att tänka på. Charlotte Andersson berättar om hur man kan lösa det byggnadstekniska och av Per Järhult får vi veta mer om containrar och vad de kostar.

MB Architecture i New York staplade fraktcontainrar på varandra när de byggde detta fritidshus på bara några dagar.

MB Architecture i New York staplade fraktcontainrar på varandra när de byggde detta fritidshus på bara några dagar. Foto: Matthew Carbone

Bygger du hus av containrar får huset en trendig industriell look, i alla fall om du isolerar från insidan och låter containerns ursprungliga utseende framträda.

En fraktcontainer är stabil och tålig, tillverkad av cortenstål och utformad för att staplas på höjden på ett skepp. Stommen är förstärkt i ändarna som bär lasten. Tyngden överförs via containerns fyra hörn. På så vis blir containern superstark.

Ta hål i containern för fönster och dörrar

Problemet är att containern tappar stabilitet i det ögonblick du börjar ta hål i den för fönster och dörrar, så som du behöver göra när du gör om den till ett boende.

Containerhus
Medlemmen erikjakan byggde ett containerhus i projekttråden Jag har byggt ett Containerhus från Grand Designs. Foto: erikjakan

– Man kommer ju att vilja ta hål i containern för sådant som fönster och dörrar mm. Då tar man bort delar av bärigheten och försvagar konstruktionen, säger Charlotte Andersson som är byggnadsingenjör och expert på Byggahus.se.

– Då behöver du ta in en konstruktör som tar ansvar för håltagningarna, berättar hur och var stommen behöver förstärkas nu när den blivit försvagad. Det kostar säkert 1000 kr per timma och kan bli ett omfattande arbete.

De förstärkande balkarna är en annan kostnad som då tillkommer.

Stapla containrar
Containrarna staplas på varandra. Foto: Medlemmen erikjakan

Väljer du att stapla containrarna på varandra med en utskjutande del, som är så populärt, behövs ytterligare konstruktionsritningar och stålbalkar där. Med ökade kostnader som följd.

Isolera containern - problem och möjligheter

Nästa utmaning kommer när du ska inreda och isolera containern. Då behöver du sätta reglar och bygga upp en innervägg för att isolera emellan.

– Ska du använda huset som åretruntboende ställer våra byggregler ganska tuffa krav på isolering i golv, väggar och tak, säger Charlotte.

Ett bekymmer i sammanhanget är att containrarna har en storleksbegränsning - man vill ju inte göra dem mindre invändigt än nödvändigt. En bostad måste dessutom ha 240 cm i takhöjd enligt byggreglerna.

Sprutisolering
Erikjakan isolerade med skumisolering även han. Foto: Medlemmen erikjakan

För att isoleringen då inte ska bygga så mycket på höjden och bredden kan du använda polyuretanskum som inte tar så mycket plats och inte heller kräver ångbroms i plast.

– Polyuretanet tar också bort kondensen på insidan av plåten, berättar Jörgen Olsson på Polyterm.

Jörgen uppger att du behöver isolera en container med minst 70-100 mm polyuretanskum i vägg och 100-150 mm i tak.

Priset för att isolera med polyuretanskum ligger i snitt på 494 kr/m2 för 100 mm och 688 kr/m3 för 150 mm, vilket är dubbelt så dyrt som t ex traditionell mineralullsisolering.

– Ett alternativ är att isolera containern från utsidan, men då förlorar du containerkänslan i och med att den får en fasad som vilket hus som helst, säger Charlotte.

Erikjakans containerhus
Erikjakan byggde sitt containerhus som ett fritidsboende. Foto: erikjakan

Hon ser dock en möjlighet i att du kan söka bygglov för att bygga huset som fritidshus istället för hus för permanentboende.

– Fritidshus har inga krav på vare sig isoleringen eller värmesystem. Då har du fritt att isolera så lite du vill, tipsar Charlotte.

Vad kostar en container?

Köper man containern för att bo i använder man oftast en 40 fot (12.19 m) lång container som är extra hög, 9 fot och 6 inches (2,54 m) och 8 fot (2,44 m) breda. De kallas “High Cube”.

– En begagnad 40 fots container av typen High Cube kostar just nu 35 000 kr ex moms och en ny 50 000 kr ex moms, berättar Per Järhult som är VD på MCR.

Ny container
En ny container där man satt in fönster och inrett. Foto: MCR

MCR AB i Göteborg är specialiserade på containrar. De säljer både begagnade containrar och nya. Dessutom kan man få hjälp av dem för att bygga om containern.

– I snart två år har vi haft brist på begagnade fraktcontainrar pga obalanser i leveranserna i och med corona, men nu börjar det lätta, säger Per.

Priset på en High Cube just har sjunkit till 35 000 kr från 37 500 kr exklusive moms.

Sedan ska den tunga containern fraktas till byggarbetsplatsen. Prisexempel på transport från Göteborg till Skåne är 4000-5000 kr. Ska man dessutom ha kranbil kostar det 8000-9000 kr, berättar Per.

Containerbod
En bod av en begagnad fraktcontainer i Nöttja. Två svarta klädseldörrar ska monteras, sedan är den klar. Foto: MCR

MCR hjälper även till att ta hål i containern. Det brukar kosta i runda slängar 4500 kr per hål. Totalpriset för att ta upp hål och sätta in fönster är 9000 kr inkl fönstret.

Containerhus
Containerhuset i Tranås, som byggdes av Sofia och Sebastian i Husdrömmar. Foto: SVT

Begagnade containrar kan ha fraktat gift

På grund av den rådande bristen på fraktcontainrar så är de begagnade som finns att få tag på - väldigt begagnade. Därför har även nya containrar använts för att bygga om till bostad.

Ett annat problem med de begagnade containrarna är att de kan ha fraktat gift, något som både kan vara svårt att upptäcka och sanera. I Kalifornien har man därför förbjudit ombyggnation av begagnade containrar till bostad annat än om de bara använts någon enstaka gång och om det varit dokumenterat vad som fraktats i den.

– Vi hjälpte Sebastian och Sofia i Tranås som byggde hus av containrar som vi fick se i Husdrömmar, berättar Per.

– Där fick de ta bort hela golvet i en container eftersom den hade fraktat gift och det blev naturligtvis kostsamt.

Läs mer

Här hittar du länkar till artiklar om andra som valt att bygga hus av begagnad fraktcontainer.

Bygger hus med fraktcontainrar
Bygger containerhus och inreder som musikstudi
Containerhus på Nordirland
Svenskt containerhus inspirerat av Grand Designs