Bostadspriserna dippar nedåt

Både försäljningarna och slutpriserna minskar, framför allt i storstadsområdena.

Priserna på hus och bostadsrätter i storstadsområdena har fortsatt nedåt under sommaren, enligt färska siffror från Svensk Mäklarstatistik. Bostäder utanför storstäderna håller sig lite mer stabila, vilket gör att snittnedgången för landet som helhet stannar på -1 procent för hus och -4 procent för bostadsrätter.

Prisnedgången i storstäderna var i snitt -2 procent senaste månaden, men -6 procent i Stockholm och -3 procent i Göteborg och Malmö på 3 månaders sikt.

Detta innebär att prisutvecklingen för hus på årsbasis nu är nere på +1 procent. Detta efter flera år av tvåsiffriga uppgångar.

- Köparna har nu initiativet, men både köpare och säljare behöver ha realistiska förväntningar på priset. Ett bra råd till den som ska ge sig ut på marknaden är att låta det långsiktiga behovet styra, att sälja innan köp och att ha tät kontakt med både fastighetsmäklare och bank under hela processen, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Även antalet försäljningar minskar. 

- Säljare och köpare har svårt att mötas kring prisbilden. Det leder till längre försäljningstider, färre avslutade affärer, större utbud och sjunkande priser. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi jämför med en rekordhet marknad förra året och att det fortfarande görs affärer på höga prisnivåer, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Prisstatistik hus, juli 2022

Hus 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket - 1% - 2% + 1% 3 249 000
Stor-Stockholm - 2% - 6% ± 0% 5 876 000
Stor-Göteborg - 2% - 3% ± 0% 5 489 000
Stor-Malmö - 2% - 3% - 2% 4 663 000

Prisstatistik bostadsrätter, juli 2022

Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket - 4% - 8% - 2% 37 673
Centrala Stockholm - 4% - 8% + 1% 99 185
Stor-Stockholm - 5% - 10% - 2% 57 041
Centrala Göteborg - 1% - 5% ± 0% 66 414
Stor-Göteborg - 2% - 5% - 2% 47 257
Centrala Malmö - 3% - 5% + 2% 36 300
Stor-Malmö - 1% - 2% + 1% 35 330