Tomt

Bevattningsförbud hävt i Sala

Boende i Sala har haft ett långt bevattningsförbud, som nu hävs.

Först nu på senhösten/tidig vinter har Sala kommun kunnat häva sitt bevattningsförbud. Förbudet har varit aktivt i sju månader på grund av låga grundvattennivåer. Men nu uppges dessa vara på väg att återställas och Salaborna kan återigen känna sig lugna över vattentillgången.

Att grundvattennivåerna återgått uppges bero på en kombination av regn och besparingsinsatser.

Källa: Sveriges Radio