Isolering, Badrum

Sämre tätskikt på grund av dåligt förarbete

Det behöver bli bättre samordning under byggprocessen om tätskiktet i våtrummet ska bli perfekt menar GVK:s medlemsföretag.

Sämre tätskikt på grund av dåligt förarbete

Förutsättningarna för vattentäta våtrum försämras ofta på grund av att förarbetet i den tidigare byggprocessen varierar. När det finns brister där uppstår ibland situationer där planeringen av våtrumsskiktet kommer in för sent i processen. Enligt en undersökning som GVK Svensk Våtrumskontroll genomfört anser många medlemsföretag att detta försvårar deras arbete vid montering av tätskikt.

-Vid nyproduktion kommer vi ofta in för sent. Vi behöver bli bättre på att sprida GVK:s branschregler tidigt i processen till byggherrar och fastighetsägare för att på så vis få bättre förutsättningar att bygga säkra våtrum. GVK-företagen får nu ta stort eget ansvar och själva rapportera in avvikelser från branschens regler. Viktigt att notera är att företaget kan bli skyldigt att bekosta eventuella följdfel om man inte rapporterat in avvikelser, säger Mattias Jansson, vd för BBM i Uppsala och ledamot i AB Svensk Våtrumskontroll. 

Några av de vanligaste och allvarligaste felen som medlemsföretagen rapporterar att de stöter på är gamla golvbrunnar, försvårande rörgenomföringar och felaktiga fall mot golvbrunn - problem som skulle kunnat lösas om samordningen varit bättre i byggprocessen.