Månadens arkitektritade, Arkitektur

House Tumle ikon i svart

September månads arkitektritade på Byggahus.se är House Tumle av Johannes Norlander. Formerna är exakta och sparsmakade. Familjen som beställde huset önskade ett hus som speglar deras samtid och sätt att leva, ett hus med karaktär.

House Tumle i Torslanda

House Tumle i Torslanda Foto: Rasmus Norlander

Johannes Norlander
Johannes Norlander

 

Strax utanför Torslanda med utblick över hav och öar ligger Tumle, ett iögonfallande enfamiljshus i två plan. Den svarta volymen bryts upp av generösa glasytor. Och nog syns det att Johannes Norlander inte bara är arkitekt utan också möbelformgivare med fascination för industritillverkade bruksföremål. Formerna är exakta och sparsmakade, och detaljeringen är ytterst noggrant utförd. Beställarna är ett par med en liten son som redan hade tomten i sin ägo.

House Tumle
House Tumle i Torslanda.

– De önskade ett hus som speglade deras samtid och deras sätt att leva, ett hus med karaktär, förklarar Johannes Norlander inne på sitt kontor på Brogatan i Göteborg. Vi har försökt bevara så mycket som möjligt av tomtens karaktär med en hel del berg i dagen. Resultatet blev en husvolym i form av en oregelbunden, sexsidig polygon. Formen föll sig naturlig när vi lät fasaderna följa topografin samtidigt som vi har försökt accentuera de interiöra rumssambanden och skapa intressanta utblickar.

Svart fasad med stora fönster
House Tumle i Torslanda.

Sol och topografi har fått hjälpa till att ange arkitekturens form. Men vad som på avstånd ser ut som en nästan abstrakt arkitekturikon i svart, visar sig på nära håll vara något mer än någon konventionell minimalism. Tumle är utförd med stor omsorg om alla detaljer, och huset visar sig vara rätt komplext i hur det följer nära marken och hur dessutom allt är måttanpassat inomhus.

Stora fönster
Generösa fönsterytor tar tillvara utsikten.

– Allt är platsbyggt och vi har ansvarat för alla ytskikt, trappor och köksinredning. Den fasta inredningen är anpassade till planen och beställarens behov, det blir förstås betydligt effektivare men huvudintrycket är också mer individuellt och kvalitativt.

Kök
Platsbyggt kök
Köket är platsbyggt.

Tumle är skapat för åretruntboende och rymmer tre sovrum på totalt 167 kvadratmeter. Omgivningen består av en brokig samling gamla sommarhus och nya prefabricerade villor, men genom att Tumle är så pass högt placerad på den kuperade tomten klarar byggnaden av att hävda sin plats. Från kullen är utsikten magnifik, och Tumle är sedan inflyttningen i våras ett nytt riktmärke i omgivningen.

Måttanpassad inredning
Allt är måttanpassat inomhus.

Den svarta fasaden är med sin strama linjeföring inte utförd som någon standardlösning, utan är gjord av korrugerad plåt. Men det är inte vilken plåt som helst, utan en speciell variant från Österrike med en finare utförd valsning. Även infästningen av aluminiumfönstren, som känns igen från höga glashusfasader i stadsmiljö, tillhör de mer raffinerade detaljerna. Fasadkonstruktionen är i övrigt en traditionell variant med luftspalt, vindskiva, regelstomme och isolering.  Träbjälklag och trätak på plywoodbjälkar.

Läs mer om Johannes Norlander.

Planritning nedanvåning
Arkitektritning plan 1
 
Planlösning övre plan
Arkitektritning plan 2