Värme

Solenergi missgynnas av regelkrångel hos kommunerna

Otydliga och olika regler i olika kommuner gör det svårt för privatpersoner att utrusta taken med solceller.

Ibland krävs det bygglov för solceller, och ibland inte.

Ibland krävs det bygglov för solceller, och ibland inte.

I en kommun kan det krävas bygglov för att få montera solceller på taket, i en annan behövs det ingenting och i en tredje krävs det bara bygglov om solcellerna täcker mer än en viss del av taket. Att kraven varierar gör att det blir både dyrare, tar längre tid och blir krångligare att bli mikroproducent i vissa kommuner, och det tycker den ideella föreningen Solar Energi Skåne är fel. Men de ser ändå en positiv utveckling.

– Det är ett nytt energislag och det finns en del regelkrångel som har försvårat för solenergin. Det vore enklare för alla om det varit lika överallt, men vi ser också en utveckling där det blir tydligt vad som gäller även om det inte blir lika, säger Johan Nyqvist, Solar Energi Skåne, till SVT.

I just Skåne, som är det län där det satsas mest på solenergi, är det väldigt varierande vad som krävs för att få skaffa solceller. I 14 kommuner krävs det att du betalar för ett bygglov vilket kan ta upp till 10 veckor att få svar på, i 12 kommuner krävs inget bygglov alls och i 3 kommuner har man inte bestämt sig ännu för vad som gäller.

En husägare i Kävlinge, där man behöver bygglov om solcellerna täcker mer än en tredjedel av taket, tycker att det vore bättre om det inte behövdes något bygglov alls.