Tomt

Tomträtter kan få kraftigt höjda avgifter

Ett felaktigt beslutsunderlag kan driva upp tomträttsavgälden för 4 av 10 husägare till justerad maxhyra.

Ny prognos visar att många husägare med tomrättsavgäld riskerar kraftigt höjd avgift från och med 2018.

Ny prognos visar att många husägare med tomrättsavgäld riskerar kraftigt höjd avgift från och med 2018. Foto: medlemmen newk

Den som har sitt hus på kommunal mark riskerar kraftiga höjda avgifter från och med 2018 efter att politikerna i våras röstade ja till höjda avgifter. För nästan hälften av husägarna, 4 av 10, handlar det om 18 000 kronor eller dubblad avgäld.

Det är Villaägarnas Riksförbund som granskat det underlag politikerna använt då de behandlade förslaget om beräkningen av markhyra, och därefter jämfört det med data hos Statistiska Centralbyrån. Deras siffror visar att beslutsunderlaget är felaktigt och därför ger en felaktig bild av konsekvenserna. Enligt Exploateringskontoret i Stockholm stad skulle bara 160 hus påverkas, men underlaget är taxeringsvärden från 2012 och med de nya taxeringsvärdena för 2018 handlar det istället om tusentals enligt Villaägarnas Riksförbund.

– Vi hade inte drivit den här frågan om vi inte hade sett konsekvenserna för de enskilda hushållen. Tittar man bara lite framåt, innebär redan 2018 års taxering att cirka 40 procent av villaägarna med tomträtt åker på 18 000 kronor eller fördubblad avgäld, säger Lena Södersten, förbundsjurist hos Villaägarnas Riksförbund, till Svd.

De vill nu att förslaget stoppas och skickas tillbaka till Exploateringskontoret för en ny granskning.

Exploateringskontoret kommenterar händelsen med att de trots allt har ett tak för avgiften som håller nere den på en redan låg nivå.