Tid att starta radonmätning

Misstänker du radon i huset är det nu säsong för mätning.

En radondetektor.

En radondetektor. Foto: Creative Commons.

Nu börjar perioden då det lämpar sig bäst att mäta radon i huset. Mätningen bör utföras under två månader, och ske någon gång mellan 1 oktober-30 april.

Visar det sig att du har radon i huset kan du numera söka radonbidrag. Det plockades bort en tid, men är nu tillbaka igen. Du kan få bidrag om högst 25 000 kronor och det får utgöra som mest 50 procent av den skäliga kostnaden för åtgärden. Du måste själv äga eller bo stadigvarande i den bostad som ansökan gäller.