Kök

Förlängd övergångstid för läckage av bly i tappvatten

Boverket förlänger övergångstiden för allmänna råd om läckage av bly till vatten vid tappställen i kök och tvättställ.

Förlängd övergångstid för läckage av bly i tappvatten

I början av juli skulle rådet om högsta mängd bly i vatten vid tappställen i kök och tvättställ ha börjat gälla i BBR. Rådet infördes för två år sedan, men det har varit en övergångstid på två år. Nu blir det dock inte så. Branschföreträdare har önskat en förlängning av tidsfristen till 1 juli 2018, och efter en analys har Boverket valt att förlänga övergångstiden till 1 juli 2017.

- Boverket har sedan tidigare en ambition att samordna svenska regler med de regler som gäller i Danmark på detta område. Danmark har också senarelagt ikraftträdandet av motsvarande danska regler, skriver myndigheten.