Jag skall bygga ett verandatak och har anlitat en konstruktör som tagit fram en konstruktion där takets yttre hörnen stöttas av fyrkantprofiler VKR 90x90x4. För att slippa leda regnvattnet via stuprör i ytterkant föreslår han att hängrännorna ansluts till de bärande balkarna, dvs regnvattnet leds in i dessa och rinner ut i nederkant under bron. Syftet är att få en mer estetisk lösning.

Min fråga är om det finns risk för att stålprofilerna rostar sönder och man istället borde använa rostfritt stål eller aluminium för denna typ av konstruktion., Är det möjligt rostskyddsmåla både insidan och utsidan av stålprofilerna? Hur länge håller en rostskyddsmålning?
 
Det går ju att varmgalva profilerna för en rimlig peng.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.